Chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung chính của bài viết

Chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được quy định tại Luật 38/2013/QH13. Cụ thể các chế độ bảo hiểm thất nghiệp như sau:

  1. Trợ cấp thất nghiệp
  2. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
  3. Hỗ trợ học nghề
  4. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Về chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp, các bạn tham khảo bài viết này để nắm được điều kiện hưởng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Về hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm các bạn tham khảo tại bài viết này

Trong bài viết này, LegalZone chúng tôi tổng hợp thông tin về chế độ bảo hiểm thất nghiệp “hỗ trợ học nghề”

Quy định về hỗ trợ học nghề:

Hỗ trợ học nghề là một trong bốn chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp được nhà nước quy định.

  • Điều kiện người lao động cần đáp ứng để hưởng hỗ trợ học nghề

Theo quy định Điều 55 Luật Việt là, 2013 như sau: 

+ Chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn trái pháp luật; đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

+ Trong thời gian 24 tháng trước tính đến thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên;

+ Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc và có nhu cầu học nghề;

+ Sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm, mà chưa tìm được việc làm, trừ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết.

  • Địa điểm tổ chức thực hiện: 

Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận hồ sơ và giới thiệu cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật về dạy nghề (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) tham gia dạy nghề cho người lao động đủ điều kiện. 

  • Mức hưởng:

Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 06 tháng, được hỗ trợ 01 lần để học 01 nghề tại cơ sở đào tạo và mức hỗ trợ học nghề được quy định tại Điều 3 Quyết định 77/2014/QĐ-TTg như sau: 

+ Mức hỗ trợ học nghề tối đa cho một lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong một tháng là 01 (một) triệu đồng (1.000.000 đ/người/tháng). Hàng tháng, dựa theo từng nghề, từng mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề mà mức hỗ trợ này sẽ được điều chỉnh cụ thể.

+ Nếu người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn 01 tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề. 

+ Nếu người lao động tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn hạn mức hỗ trợ học nghề được quy định thì người lao động tự chi trả phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề. 

+ Nếu người lao động đã hưởng hết thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà vẫn tiếp tục học nghề hoặc chuẩn bị tham gia học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thì vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời gian học nghề.

  • Trình tự, thủ tục hưởng hỗ trợ học nghề

Đầu tiên, Người lao động nộp 01 bộ hồ sơ sau cho Trung tâm dịch vụ việc làm: 

+ Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hồ sơ gồm: Đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ việc làm người đó đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

+ Đối với người không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên hồ sơ gồm: Đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu; Quyết định/Biên bản thanh lý về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực); Sổ bảo hiểm xã hội. Nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người đó cư trú (có sổ hộ khẩu, giấy đăng thường trú/tạm trú). 

Tiếp theo, sau khi tiếp nhận hồ sơ của người lao động, kiểm tra thấy đã đầy đủ hồ sơ, Trung tâm dịch vụ việc làm đưa phiếu hẹn trả kết quả cho người lao động. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét để đưa ra kết quả cho người lao động có được nhận hỗ trợ học nghề hay không.

Nếu chấp nhận hỗ trợ học nghề, Trung tâm dịch vụ việc làm cần phải xác định cụ thể nghề, thời gian học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề cho người lao động và trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động. Quyết định về việc hỗ trợ học nghề thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Đối với người không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên khi được giải quyết hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận đã giải quyết hỗ trợ học nghề vào sổ bảo hiểm xã hội và chụp 01 bản để lưu hồ sơ.

Sau đó, đến ngày hẹn trả kết quả, Trung tâm dịch vụ việc làm trả cho người lao động 01 bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề và gửi đồng thời đến cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh 01 bản quyết định để thực hiện chi trả cho cơ sở dạy nghề, gửi đến cơ sở dạy nghề 01 bản quyết định để thực hiện việc dạy nghề cho người lao động.

Còn nếu trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu trong trường hợp sau thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày hẹn trả kết quả hồ sơ, người lao động không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề thì được coi là không có nhu cầu học nghề, trừ trường hợp có các bằng chứng chứng minh: xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền khi ốm đau, thai sản; xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền bị tai nạn; xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh. 

Nếu trong trường hợp sau thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc học nghề mà không đưa ra lý do chính đáng theo luật định thì trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề của người lao động. 

Cuối cùng, khi người lao động đã tham gia học nghề, cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho người lao động lập danh sách có chữ ký của người lao động đang học nghề chuyển cho tổ chức bảo hiểm xã hội để thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định. Sau khi hoàn thành khóa học nghề, người lao động sẽ có trình độ, tay nghề để tham gia quan hệ lao động mới.

Trên đây là thông tin tư vấn của LegalZone về vấn đề Chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu cần hỗ trợ bất cứ thông tin gì vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

 

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh