ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ?

Nội dung chính của bài viết

Khi các doanh nghiệp hoặc cá nhân Việt Nam muốn đầu tư ra nước ngoài, họ buộc phải có phải xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài theo quy định, bạn cần làm gì để đạt được mục tiêu đó? Bài viết sau đây của LegalZone sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu về đầu tư nước ngoài là gì và trình tự thủ tục ra sao.

Văn bản pháp luật điều chỉnh

Hiện nay, Luật Đầu tư 2014 đã được ban hành thay thế cho Luật Đầu tư 2005 có nội dung điều chỉnh về các hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngoài, bao gồm cả đầu tư ra nước ngoài và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Tuy nhiên, đối với các dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn nhà nước thì “Điều kiện để quyết định đầu tư, thẩm quyền, quy trình, thủ tục quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài có sử dụng vốn nhà nước thực hiện theo Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan”.(Điều 7 Nghị định 83/2015/NĐ-CP).

Hình thức đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư theo các hình thức sau đây:

 • Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
 • Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;
 • Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;
 • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
 • Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Các dự án đầu tư ra nước ngoài

Theo số vốn góp, dự án đầu tư ra nước ngoài được chia thành 4 diện sau:
 1. Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương, có vốn đầu tư dưới 20 tỷ đồng.
 2. Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương, có vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng.
 3. Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng chính phủ:
  • Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư từ 400 tỷ đồng trở lên;
  • Dự án đầu tư không thuộc ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư  từ 800 tỷ đồng trở lên.
 4. Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Quốc Hội:
  • Dự án có vốn đầu tư từ 20.000 tỷ đồng trở lên;
  • Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định

Hồ sơ xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân. Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
 • Quyết định đầu tư theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật Đầu tư 2104
 • Đối với dự án đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.
 • Văn bản ủy quyền cho LegalZone.

Thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ – thời gian thụ lý hồ sơ

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý.
 • Đối với dự án cần Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.
 • Đối với dự án cần Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước (trong 05 ngày). Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định (trong vòng 90 ngày) và Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội (trước khai mạc kỳ họp Quốc hội 60 ngày).

Đầu tư được hiểu là sử dụng các nguồn lực để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và nhằm mục đích sinh lợi.

Nguồn lực có thể là tiền Việt Nam, đồng ngoại tệ, máy móc, thiết bị. Nhà đầu tư Việt Nam thực hiện hoạt động đầu tư dưới 2 dạng: đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài.

Đầu tư ra nước ngoài có thể thực hiện dưới 2 hình thức là đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và đầu tư giám tiếp ra nước ngoài.

Tuy nhiên trong khuôn khổ bài viết này, A&S chỉ để cập tới hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được hiểu là nhà đầu tư Việt Nam thực hiện thành lập hoặc tham gia góp vốn vào tổ chức kinh tế ở nước ngoài, trực tiếp điều hành, quản trị tổ chức kinh tế ở nước ngoài, sử dụng tiền, máy móc, thiết bị để thực hiện góp vốn.

Nhà nước Việt Nam không cấm tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư Việt Nam trong tổ chức kinh tế ở nước ngoài. Vấn đề tỷ lệ sở hữu vốn sẽ do pháp luật nước tiếp nhận đầu tư quy định.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý. Hoạt động chuyển vốn ra nước ngoài sẽ do Ngân hàng Nhà nước quản lý.

Dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ luật sư giỏi và chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, đầu tư ra nước ngoài. Liên hệ ngay với Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ tốt nhất

Phạm vi dịch vụ tư vấn và hỗ trợ các thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài

– Tiếp nhận thông tin, trao đổi sơ bộ các nội dung công việc cần làm;

– Thu thập thông tin tài liệu, đồng thời giải đáp sơ bộ cho nhà đầu tư;

– Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam;

– Tư vấn về lựa chọn hình thức đầu tư ra nước ngoài phù hợp;

– Tư vấn các điều kiện đầu tư ra nước ngoài;

– Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính;

– Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép, điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài;

– Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp giấy phép, điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

– Giải trình với cơ quan có thẩm quyền về nội dung dự án đầu tư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư;

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

– Thay mặt nhà đầu tư nhận kết quả của cơ quan cấp phép;

– Hỗ trợ, kết nối cho nhà đầu tư để xin phép đầu tư ở nước sở tại;

– Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thực hiện chuyển ngoại tệ theo giấy phép đầu tư ra nước ngoài;

– Tư vấn cho các doanh nghiệp về việc phải nộp báo cáo đầu tư;

– Tư vấn chuyển lợi nhuận về nước;

– Tư vấn thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khác theo quy định khi đầu tư ra nước ngoài.

Dịch vụ đầu tư ra nước ngoài của LEGALZONE

>> Tư vấn đầu tư sang Lào

>> Tư vấn đầu tư sang Nhật Bản

>> Tư vấn đầu tư sang Campuchia

>>Tư vấn đầu tư sang Myanmar

>> Tư vấn thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Liên hệ với LegalZone ngay để được tư vấn nhanh gọn và chính xác nhất, giúp các nhà đầu tư thực hiện đầu tư nước ngoài hiệu quả!

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn: 0984 171 182

Email: Support@legalzone.vn

Webside: http://legalzone.vn/

Head Office:ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

http://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh