Điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Nội dung chính của bài viết

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Theo đó, hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động được quy định như sau:

Thứ nhất: Điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Để được phép kinh doanh cho thuê lại lao động thì chủ thể đó phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư và trong Giấy phép kinh doanh phải có nghành ghề kinh doanh cho thuê lại lao động thì mới được phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Về ký quỹ:

Đối với hoạt động cho thuê lại lao động thì Doanh nghiệp đó phải thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật và số tiền ký quỹ phải đáp ứng được từ hai tỉ đồng và vốn trong điều lê công ty không được thâp hơn vốn pháp định đó. Như vậy vốn pháp định phải bằng hoặc là lớn hơn vốn do luật quy định ký quỹ.

– Khi nộp hồ sơ phải chứng minh được vốn pháp định và bao gồm những giấy tờ sau:

+) Trường hợp là công ty cổ phần thì phải có Biên bản góp vốn của những cổ đông sáng lập công ty hay là các thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải có quyết định giao vốn của công ty, còn đối với Doanh nghiệp tư nhân thì cần phải có bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đó.

+) Nếu doanh nghiệp thực hiện góp vốn bằng tiền mặt thì phải có văn bản chứng minh bên ngân hàng cung cấp như văn bản xác nhận của bên ngân hàng thương mại về vấn đề doanh nghiệp đó đã nộp tiền vào hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

+) Nếu doanh nghiệp góp vốn không phải bằng tiền mặt mà góp vốn bằng tài sản thì phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về định giá tài sản tại Việt Nam để xác định dược tài sản đó có giá trị bao nhiêu để đưa vào góp vốn đã đủ theo quy định của pháp luật và những giấy tờ đó phải còn giá trị hiệu lực cho đến khi nộp thủ tục hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+) Trường hợp Doanh nghiệp đã đăng kí kinh doanh nhưng chưa có nghành nghề kinh doanh cho thuê lại lao động mà muốn bổ sung nghành ghề này thì Doanh nghiệp đó cần có giấy xác nhận của tổ chức kiểm toán nhà nước về số vốn hiện có của Doanh nghiệp có trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm làm thủ tục của doanh nghiệp.

– Trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài cùng với doanh nghiệp Việt Nam thì cần có điều kiện sau: Có vốn định không dưới mười tỉ và có đăng kí kinh doanh về lĩnh vực cho thuê lại doanh nghiệp. Bên cạnh đó phải đã kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này là năm năm. Tất cả những văn bản đó phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về người đứng đầu:

Để hoạt động kinh doanh được cho thuê lại doanh nghiệp thì ngoài vốn pháp định thì người đứng đầu doanh nghiệp đó cũng phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật như sau: Không bị mất năng lực hành vi dân sự, lý  lịch cụ thể, rõ ràng và bắt buộc phải có kinh nghiệm ba năm trở lên đối với lĩnh vực này, vấn đề này được chứng minh thông qua những yếu tố sau: Hợp đồng làm việc về điều hành, quản lý hoạt động dịch vụ cho thuê hoặc cung ứng lao động tại các doanh nghiệp khác.

Về trụ sở:

Ngòai ra còn cần đáp ứng về điều kiện trụ sở, văn phòng, chi nhánh công ty cần đáp ứng ổn đinh không thay đổi địa chỉ ít nhất hai năm.

Thứ hai: Hồ sơ xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Hồ sơ cần nộp khi yêu cầu cấp giấy phép cho thuê lại lao động bao gồm những giấy tờ, hồ sơ sau:

– Giấy đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, giấy đề nghị này sẽ theo mẫu quy định, người yêu cầu sẽ điền đầy đủ thông tin theo tờ khai.

– Ngoài ra còn cần thêm những văn bản để chứng minh vốn pháp định theo quy định pháp luật, để làm căn cứ đã đủ vốn theo quy định.

– Giấy xác nhận về việc đã thực hiện ký quỹ tại ngân hàng thương mại Việt Nam đủ theo quy định.

– Bên cạnh đó trong hồ sơ không thể thiếu Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Vì khi đã đăng kí kinh doanh và có nghành nghề kinh doanh là cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp đó mới có đủ điều kiên để hoạt đông cho thuê lại lao động.

– Sơ yếu lý ịch của người sẽ đứng đầu doanh nghiệp để làm kiểm chứng cá nhân đó có đủ điều kiện để làm người đứng đầu doanh nghiệp đó.

– Chứng minh nhân dân (bản sao có công chứng, chứng thực) của đứng đầu doanh nghiệp và người được ủy quyền.

– Giấy ủy quyền trong trường hợp người đứng đầu không tự mình đi làm được.

– Ngoài ra còn cần giấy tờ chứng minh về địa điểm, trụ sở kinh doanh có đủ điều kiện theo pháp luật hay không.

Thứ ba: Thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Doanh nghiệp sẽ tiến hành gửi môt bộ hồ sơ theo quy định lên Sở lao động – Thương binh và xã hội nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để kiểm tra, duyệt hồ sơ, kèm theo đó phải gửi thêm một bộ hò sơ nữa lên Bộ lao động thương binh và xã hội để thực hiện việc Cấp giấy chứng nhân khi đủ điều kiện theo qy định của pháp luật.

Trường hợp khi doanh nghiệp nộp hồ sơ nhưng còn thiếu giấy tờ theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trong thời gian không quá ba ngày làm việc thì phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu để bổ sung văn bản còn thiếu.

Khi nhận hồ sơ của người yêu cầu thì cơ quan có trach nhiệm cấp giấy biên nhân hồ sơ cho chủ thể yêu cầu, trong giấy biên nhận phải ghi đầy đủ những loại giấy tờ đã nhận, ngày , tháng, năm  nhận và kèm theo đó phải ghi vào sổ theo dõi hồ sơ.

Trong vòng ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì Sở lao động – Thương binh và xã hội nếu thấy phù hợp với quy định của pháp luật sẽ phải gửi kết quả kiểm tra, thẩm đinh kèm theo một Bản sao bộ hồ sơ yêu cầu cho Bộ lao động – Thương binh và xã hội.

Căn cứ vào hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp cùng với kết quả thẩm định Hồ sơ cùng với những văn bản có liên quan thì Bộ trưởng Lao động – Thương binh và xã hội sẽ thực hiện việc Cấp giấy phép cho thuê lại lao động và trả lời văn cho doanh nghiệp và kèm theo đó gửi cho Sở lao động – Thương binh và xa hội nơi tiến hành thẩm định hồ sơ

Thứ tư: Thời hạn của Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao đông có thời hạn theo quy đinh của pháp luật chứ không phải sau khi cấp sẽ được hoạt động mãi, tuy nhiên khi hết hạn thì doanh nghiệp có thể đi gia hạn. Cụ thể thời của giấy phép sẽ là 36 tháng, Doanh nghiệp đươc phép ra hạn nhưng không được quá hai lần mỗi lần được 24 tháng. Do đó doanh nghiệp cần phải chú ý và đi ra hạn nếu vẫn muốn hoạt động cho thuê lại lao động.

   

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Webside: http://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

http://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động
Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh