Hồ sơ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Nội dung chính của bài viết

Bạn là người nước ngoài muốn sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam? Để làm được điều đó việc bạn cần làm là đăng ký tạm trú, Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp, nội dung của thẻ tạm trú thể hiện thời gian được phép tạm trú tại Việt Nam. Bài viết tư vấn về Hồ sơ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài của LegalZone sẽ giúp bạn!

Hồ sơ đăng ký tạm trú cho người nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam

Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng phiếu khai báo tạm trú. 

Bước 1: Người khai báo tạm trú tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài.

Bước 2: Khai, nộp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) nơi có cơ sở lưu trú (Phiếu khai báo tạm trú có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến Trực ban Công an cấp xã).

Cán bộ trực ban Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Nếu nội dung Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ghi đầy đủ thì tiếp nhập, thực hiện xác nhận theo quy định;

Nếu nội dung Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài chưa ghi đầy đủ thì yêu cầu người khai báo tạm trú sửa đổi, bổ sung.

Bước 3: Người khai báo tạm trú nhận lại ngay Phiếu khai báo tạm trú đã có xác nhận của trực ban Công an cấp xã.

Hồ sơ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

1. Người khai báo tạm trú liên hệ trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) để được cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an.

2. Người khai báo tạm trú ghi thông tin vào Phiếu khai báo tạm trú và chuyển trực tiếp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

3. Phiếu khai báo tạm trú có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an cấp xã trước khi chuyển Phiếu khai báo tạm trú theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hồ sơ cấp thẻ tạm trú tại trụ sở Công an cấp xã.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Người khai báo tạm trú theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Người khai báo tạm trú nộp Phiếu khai báo tạm trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Tiếp nhận Phiếu khai báo tạm trú

1. Trực ban Công an cấp xã tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú 24 giờ/07 ngày.

2. Trực ban Công an cấp xã kiểm tra Phiếu khai báo tạm trú, nếu chưa khai đầy đủ thì yêu cầu khai bổ sung ngay, thực hiện xác nhận, sao chụp hoặc ghi lại các thông tin đã tiếp nhận vào sổ trực ban và trả ngay Phiếu khai báo tạm trú cho người khai báo tạm trú; thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

Tham khảo: visa Việt Nam cho người nước ngoài

Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử (cấp tỉnh)

Hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài bao gồm:  

Trình tự thực hiện khai báo:

Bước 1: Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú và thực hiện như sau:

– Cung cấp các thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo (Chỉ thực hiện lần đầu).

– Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Bước 2: Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

Bước 3: Ấn nút “Lưu thông tin” và kiểm tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện lại Bước 2.

Truy cập Trang thông tin điện tử để nhận tài khoản khai báo

1. Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú (sau đây viết tắt là Trang thông tin điện tử), cung cấp thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo. Khi có thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản khai báo phải cập nhật sửa đổi, bổ sung ngay thông tin đó trên Trang thông tin điện tử.

2. Người khai báo tạm trú có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản khai báo và toàn bộ thông tin do tài khoản khai báo tạo ra. Khi phát hiện tài khoản khai báo bị đánh cắp, lợi dụng thông tin, không sử dụng được phải thông báo ngay cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tài khoản khai báo tự hủy giá trị sử dụng khi không có thông tin khai báo mới trong thời hạn 12 tháng hoặc khi bị phát hiện khai báo khống, thông tin về người nước ngoài hoặc cơ sở lưu trú không chính xác.

Khai báo thông tin tạm trú

1. Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử, đăng nhập tài khoản khai báo để thực hiện việc khai báo thông tin tạm trú. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

2. Thông tin khai báo tạm trú gồm: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài. Có thể nhập theo từng trường hợp vào các ô nhập dữ liệu hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo tập tin mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

3. Người khai báo tạm trú kiểm tra, sửa đổi, bổ sung các thông tin trước khi xác nhận lưu thông tin; kiểm tra mục quản lý thông tin khai báo tạm trú để xác định hệ thống đã tiếp nhận, nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện nhập lại thông tin.

Tiếp nhận thông tin tạm trú

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo qua Trang thông tin điện tử 24 giờ/07 ngày; thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

Quy trình hồ sơ làm thẻ tạm trú người nước ngoài tại LegalZone

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn làm thẻ tạm trú của khách hàng.

Bước 2: Tư vấn thủ tục, hướng giải quyết cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin thẻ tạm trú.

Bước 4: Tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, hỗ trợ soạn thảo văn bản(nếu có) hoàn thiện hồ sơ.

Bước 5: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ cấp thẻ tạm trú, tại cơ quan thẩm quyền và theo dõi hồ sơ.

Bước 6: Nhận thẻ và bàn giao lại cho quý khách.

Quy tình làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại LegalZone rất đơn giản, bạn sẽ được nhân viên chuyên gia tư vấn làm thẻ tạm trú hổ trợ từa A->Z, nếu bạn còn băng khoăn có không biết có nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay không hãy đọc thêm thông tin tiếp theo.

Tư vấn dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại LegalZone?

Quy trình làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ thủ tục phức tạp, người không am hiểu về các loại giấy tờ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công việc. Để đơn giản việc đăng ký tạm trú LegalZone, là cơ quan lâu năm có chuyên môn trong lĩnh vực làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài và Kiều Bào Việt tại Thành Phố Hồ Chí Minh, tư vấn dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam đầy đủ và cụ thể. Người không am hiểu Tiếng Việt, người không biết gì về thẻ tạm trú, khi đến LegalZone bạn tự tin mình sẽ đăng ký thẻ tạm trú được, vì đã có những chiến binh giỏi của chúng tôi hỗ trợ bạn.

Tại sao Quý khách nên chọn dịch vụ hồ sơ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại LegalZone?

Nhân viên tư vấn nhiệt tình, am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực hồ sơ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài, đã có kinh nghiệm làm việc.

Tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Làm việc nhanh gọn tránh ảnh hưởng đến công việc của Khách hàng.

Chi phí cạnh tranh, cam kết không phát sinh thêm phí khác.

Quý khách hàng luôn được cập nhật tình hình hồ sơ của mình.

———————————————————————————

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Hotline: 0888889366

Email: Support@legalzone.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh