Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án

Nội dung chính của bài viết

Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục báo cáo tình hình thực hiện dự án khi nào? Thủ tục, mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án được quy định ra sao? bằng bài viết dưới đây, legalzone sẽ phân tích cụ thể

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật đầu tư 2020
  • Nghị định 31/2021 NĐ/CP
  • Thông tư 03/2021 TT/BKHĐT

2. Mẫu báo cáo

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

(Khoản 1 Điều 44, khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… tháng… năm …)

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày…. tháng…. năm …. với các nội dung cụ thể dưới đây:

  1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:

Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký): ………, trong đó:

Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất việc góp vốn):

– Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó:

+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng :……………………………………………………………………

+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác :…………………………….

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) :………………………………………………..

– Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): …………………………………….

b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có);

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn).

  1. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có):

– Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động…

  1. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo tại lần điều chỉnh dự án đầu tư gần nhất:

– Doanh thu: ……………………………………………………………………………………………………….

– Giá trị xuất, nhập khẩu: ……………………………………………………………………………………

– Lợi nhuận:………………………………………………………………………………………………………..

– Ưu đãi đầu tư được hưởng:……………………………………………………………………………….

– Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có); mức thu nhập bình quân của người lao động …………………………………………………………………………….

– Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính: …………………………………………………………….

– Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:…………………………………………………………

– Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): …………………………………………..

– Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba………………………………………………………………………………………

– Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, xây dựng…và các quy định pháp luật khác

 

… ……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

Trên đây, là toàn bộ tìm hiểu của Legalzone về vấn đề mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Legalzone để được giải đáp.

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh