Mối quan hệ giữa đơn vị điều tra và đơn vị trinh sát trong hoạt động điều tra hình sự là gì?

Nội dung chính của bài viết

Quan hệ giữa đơn vị Điều tra và đơn vị trinh sát trong hoạt động Điều tra Hình sự là quan hệ phối hợp, hỗ trợ trong việc phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý và phòng ngừa tội phạm. Đơn vị trinh sát có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để phát hiện hành vi vi phạm pháp luật và cung cấp thông tin cho đơn vị Điều tra. Trong khi đó, đơn vị Điều tra cung cấp thông tin về tội phạm và người vi phạm cho đơn vị trinh sát, đồng thời phối hợp với họ đánh giá, xác định các sơ hở, thiếu sót và thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm.

Đơn vị Điều tra và đơn vị trinh sát có mối quan hệ như thế nào trong hoạt động Điều tra Hình sự? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, Legalzone giải đáp như sau:

1. Đơn vị Điều tra và đơn vị trinh sát có mối quan hệ như thế nào trong hoạt động Điều tra Hình sự?

Căn cứ theo Điều 42 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định quan hệ giữa đơn vị Điều tra và đơn vị trinh sát như sau:

– Quan hệ giữa đơn vị Điều tra và đơn vị trinh sát là quan hệ phối hợp, hỗ trợ trong phát hiện, ngăn chặn, Điều tra, xử lý và phòng ngừa tội phạm.

– Trong quan hệ với đơn vị Điều tra, đơn vị trinh sát có trách nhiệm sau đây:

+ Áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hiện hành vi vi phạm pháp luật và cung cấp thông tin cho đơn vị Điều tra để Điều tra, xử lý;

+ Áp dụng biện pháp nghiệp vụ để hỗ trợ đơn vị Điều tra tiến hành hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngăn chặn tội phạm và truy bắt người phạm tội;

+ Áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

+ Phát hiện sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản lý kinh tế để kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan có biện pháp khắc phục;

+ Áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để hạn chế, loại trừ nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

– Trong quan hệ với đơn vị trinh sát, đơn vị điều tra có trách nhiệm sau đây:

+ Cung cấp thông tin về tội phạm và người phạm tội cho đơn vị trinh sát để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định nêu trên;

+ Phối hợp với đơn vị trinh sát đánh giá, xác định những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản lý kinh tế để kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan có biện pháp khắc phục;

+ Đánh giá nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, phương thức, thủ đoạn phạm tội trong các vụ án hình sự để trao đổi, phối hợp với đơn vị trinh sát thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm.

– Thủ trưởng Cơ quan Điều tra quyết định việc áp dụng các biện pháp cần thiết trong phối hợp hoạt động giữa đơn vị Điều tra và đơn vị trinh sát trong Điều tra vụ án hình sự. Các biện pháp quy định nêu trên phải được giữ bí mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Như vậy, quan hệ giữa đơn vị Điều tra và đơn vị trinh sát là quan hệ phối hợp, hỗ trợ trong phát hiện, ngăn chặn, Điều tra, xử lý và phòng ngừa tội phạm.

2. Quan hệ giữa các cơ quan Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra

Quan hệ giữa các cơ quan Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra được quy định tại Điều 40 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 như sau:

– Quan hệ giữa các cơ quan Điều tra, giữa Cơ quan Điều tra với cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra, giữa các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra là quan hệ phân công và phối hợp.

– Cơ quan Điều tra có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra đối với cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra phải thực hiện yêu cầu bằng văn bản của Cơ quan Điều tra.

– Cơ quan Điều tra có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ vụ án do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra chuyển giao theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan đã chuyển giao hồ sơ vụ án.

– Đối với sự việc có dấu hiệu phạm tội mà chưa xác định rõ thẩm quyền Điều tra thì Cơ quan Điều tra nào phát hiện trước phải áp dụng ngay các hoạt động Điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015; khi đã xác định được thẩm quyền Điều tra thì chuyển vụ án cho Cơ quan Điều tra có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

– Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra sau khi khởi tố vụ án hình sự, áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền phải gửi ngay các quyết định đó cho Viện kiểm sát và thông báo cho Cơ quan Điều tra có thẩm quyền biết.

– Các đơn vị Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, Kiểm soát quân sự có trách nhiệm hỗ trợ và thực hiện yêu cầu của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, Điều tra viên và của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra trong hoạt động Điều tra.

1. Đơn vị điều tra và đơn vị trinh sát có mối quan hệ như thế nào trong hoạt động điều tra hình sự?
Mối quan hệ giữa đơn vị điều tra và đơn vị trinh sát trong hoạt động điều tra hình sự là rất quan trọng và khác nhau về nhiệm vụ và chức năng. Đơn vị điều tra chịu trách nhiệm thu thập chứng cứ, tìm hiểu thông tin và xác định các nghi phạm, trong khi đó, đơn vị trinh sát thực hiện công tác giám sát, bảo vệ và tuân thủ quy trình pháp luật trong quá trình điều tra. Mối quan hệ giữa hai đơn vị này được xây dựng dựa trên sự hợp tác và tương trợ nhằm đảm bảo mục tiêu cuối cùng là xác minh, thu thập chứng cứ và đưa ra lời khẳng định về việc phạm tội và xử lý kẻ phạm tội.

2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của đơn vị điều tra và đơn vị trinh sát là gì trong hoạt động điều tra hình sự?
Đơn vị điều tra có nhiệm vụ tiến hành khám phá sự việc, thu thập thông tin và chứng cứ liên quan, xác định danh tính và truy tìm nghi phạm, thu thập bằng chứng phục vụ cho việc đưa ra lời khẳng định về việc phạm tội. Trong khi đó, đơn vị trinh sát có trách nhiệm giám sát và tuân thủ quy trình pháp luật trong quá trình điều tra, đảm bảo việc tìm hiểu thông tin và thu thập chứng cứ được tiến hành một cách hợp pháp. Đơn vị trinh sát cũng thực hiện công tác bảo vệ các bằng chứng và cung cấp hỗ trợ cho đơn vị điều tra trong quá trình công tác. Hai đơn vị này cùng nhau làm việc để đảm bảo quy trình điều tra hình sự được diễn ra một cách minh bạch, công bằng và hiệu quả.

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh