Nghỉ thai sản có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung chính của bài viết

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, khoảng thời gian nghỉ thai sản đối với một số trường hợp khá dài, liên quan mật thiết đến nhiều chế độ sau này nên không ít lao động thắc mắc về vấn đề Nghỉ thai sản có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Ngoài ra, các chế độ BHXH khác có căn cứ tính hưởng liên quan đến thời gian nghỉ sinh sẽ ảnh hưởng như thế nào? LegalZone sẽ giúp bạn giải đáp bằng các thông tin dưới đây.

I. Lao động khi nghỉ thai sản có được hưởng bảo hiểm thất nghiệpkhông?

Để giải đáp cho câu hỏi này, người lao động cần căn cứ vào các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về các khoản đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp khi nghỉ thai sản.

1. Bảo hiểm xã hội khi nghỉ thai sản thực hiện như thế nào?

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 35, Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, thời gian lao động được nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản vẫn được tính là khoảng thời gian đóng Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, khi nghỉ chế độ này, lao động và người sử dụng lao động không phải đóng Bảo hiểm xã hội.

Mặc khác, theo Khoản 2, Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13, thời gian lao động nghỉ việc và hưởng chế độ BHXH tối thiểu là 14 ngày sẽ không phải đóng BHXH. Người sử dụng lao động và lao động không phải đóng BHXH.

Như vậy, căn cứ vào hai văn bản pháp luật ở trên, thời gian nghỉ thai sản ít hơn 14 ngày thì cả lao động và người sử dụng lao động vẫn phải đóng Bảo hiểm xã hội trong tháng nghỉ việc. Người lao động có thời gian nghỉ thai sản từ 14 ngày trở lên thì lao động và người sử dụng lao động không cần đóng BHXH.

2. Bảo hiểm y tế khi nghỉ thai sản

Căn cứ vào Điều 1, Luật Bảo hiểm y tế 46/2014/QH13 và Luật 25/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung, khi người lao động nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định của Luật thì mức đóng Bảo hiểm y tế của lao động tối đa là 6% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề gần nhất trước khi lao động nghỉ thai sản. Khoản tiền đóng BHYT này do bên Bảo hiểm xã hội đóng.

Như vậy, lao động nghỉ thai sản theo đúng luật thì vẫn sẽ phải đóng BHYT. Tuy nhiên, tổ chức Bảo hiểm xã hội sẽ đóng khoản này, người lao động không phải chi trả.

3. Bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ thai sản

Căn cứ vào Điều 11 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP, thời gian nghỉ thai sản của người lao động từ 14 ngày trở lên, hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội và không nhận lương tại đơn vị làm việc thì không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp. Tức là trong thời gian này người lao động không phải đóng BHTN.

Tham khảo: Luật bảo hiểm thất nghiệp 2019

II. Thời gian nghỉ thai sản có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, BHXH một lần và có ảnh hưởng đến phép năm không?

Khoảng thời gian nghỉ thai sản thông thường là khá dài, nhất là trường hợp lao động nữ sinh con. Theo các phân tích ở phần trên thì lao động nghỉ thai sản vẫn đóng BHXH, BHYT (tổ chức BHXH đóng) nhưng không phải đóng BHTN. Vậy thời gian nghỉ thai sản có được tính bảo hiểm thất nghiệp, điển hình là BHTN và BHXH một lần hay không?

1. Thời gian nghỉ thai sản có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 38 của Quyết định 959/QĐ- BHXH, thời gian nghỉ thai sản của lao động từ 14 ngày trở lên sẽ không tính đóng BHTN và không tính là thời gian đóng

2. Thời gian nghỉ thai sản có tính bảo hiểm xã hội một lần hay không?

Theo Khoản 2, Điều 60 của Bộ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức hưởng BHXH một lần căn cứ vào tổng thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội của người lao động. Mặt khác, theo mục phân tích ở trên thì thời gian nghỉ thai sản vẫn tính là thời gian đóng BHXH. Do vậy, thời gian nghỉ thai sản vẫn sẽ tính vào thời gian để hưởng BHXH một lần.

3. Nghỉ thai sản có bị trừ phép năm?

Theo Khoản 7, Điều 6 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP, thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian làm việc và là căn cứ để tính phép năm. Vì vậy, khoảng thời gian mà lao động nữ nghỉ thai sản không bị trừ vào phép năm.

III. Nghỉ thai sản có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

1.Về chế độ thai sản:

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ sinh con đã “ đóng bảo hiểm từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con  hoặc nhân nuôi con nuôi
Như vậy nếu bạn đã có thời gian đóng bảo hiểm là 8 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng chế độ thai sản theo điểm a khoản 1 Điều 39 Luật BHXH như sau:

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sảnTrường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm

Căn cứ vào quy định trên thì bạn sẽ được hưởng mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm của 06 tháng trước khi bạn nghỉ việc

2. Về chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp đó là:  

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này” 

và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày thất nghiệp trừ các trường hợp sau:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
e) Chết.

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 14 tháng, vì vậy trong thời gian bạn nghỉ để được hưởng chế độ thai sản bạn vẫn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, LegalZone đã cung cấp các thông tin để giải đáp cho câu hỏi: nghỉ thai sản có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?. Theo các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian này người lao động vẫn tham gia BHXH, BHYT do tổ chức BHXH đóng, không đóng BHTN. Ngoài ra, khoảng thời gian này không được tính hưởng thất nghiệp, không bị trừ vào phép năm và được tính hưởng BHXH một lần. Lao động cần nắm rõ các quy định này để thực hiện các thủ tục hưởng chế độ về sau.

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh