Những lí do cần thay đổi Thư ký Toà án trong tố tụng hình sự

Nội dung chính của bài viết

Bài viết này giải đáp về các trường hợp phải thay đổi Thư ký Toà án trong tố tụng hình sự. Theo quy định, phiên tòa chỉ diễn ra khi đủ thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Toà án. Trường hợp Thư ký Toà án bị thay đổi hoặc không thể tham gia, phiên tòa sẽ được hoãn lại. Nhiệm vụ của Thư ký Toà án bao gồm kiểm tra sự có mặt của những người được triệu tập đến phiên tòa, ghi biên bản phiên tòa và tiến hành hoạt động tố tụng khác theo phân công. Để biết thêm thông tin, khách hàng có thể liên hệ qua email info@legalzone.vn.

Các trường hợp phải thay đổi Thư ký Toà án trong tố tụng hình sự (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, Legalzone giải đáp như sau:

1. Quy định về sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án trong xét xử vụ án hình sự

Tại Điều 288 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án như sau:

– Phiên tòa chỉ được tiến hành khi có đủ thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án. Các thành viên Hội đồng xét xử phải xét xử vụ án từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.

– Trường hợp có Thẩm phán, Hội thẩm không tiếp tục tham gia xét xử vụ án nhưng có Thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết tham gia phiên tòa từ đầu thì những người này được thay thế làm thành viên Hội đồng xét xử. Trường hợp Hội đồng xét xử có hai Thẩm phán mà Thẩm phán chủ tọa phiên tòa không tiếp tục tham gia xét xử được thì Thẩm phán là thành viên Hội đồng xét xử làm chủ tọa phiên tòa và Thẩm phán dự khuyết được bổ sung làm thành viên Hội đồng xét xử.

– Trường hợp không có Thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết để thay thế hoặc phải thay đổi chủ tọa phiên tòa mà không có Thẩm phán để thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì phải hoãn phiên tòa.

– Trường hợp Thư ký Tòa án bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên tòa thì Tòa án vẫn có thể xét xử vụ án nếu có Thư ký Tòa án dự khuyết; nếu không có người thay thế thì tạm ngừng phiên tòa.

2. Các trường hợp phải thay đổi Thư ký Toà án trong tố tụng hình sự

Theo Điều 54 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định các trường hợp phải thay đổi Thư ký Toà án trong tố tụng hình sự như sau:

– Thư ký Tòa án phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp:

+ Trường hợp quy định tại Điều 49 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

++ Đồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo;

++ Đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật trong vụ án đó;

++ Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

+ Đã tiến hành tố tụng vụ án đó với tư cách là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án.

– Việc thay đổi Thư ký Tòa án trước khi mở phiên tòa do Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án được phân công giải quyết vụ án quyết định.

Việc thay đổi Thư ký Tòa án tại phiên tòa do Hội đồng xét xử quyết định.

Trường hợp phải thay đổi Thư ký Tòa án tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm ngừng phiên tòa.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án trong tố tụng hình sự

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án trong tố tụng hình sự được quy định như sau:

– Thư ký Tòa án được phân công tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự có những nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Kiểm tra sự có mặt của những người được Tòa án triệu tập; nếu có người vắng mặt thì phải nêu lý do;

+ Phổ biến nội quy phiên tòa;

+ Báo cáo Hội đồng xét xử danh sách những người được triệu tập đến phiên tòa và những người vắng mặt;

+ Ghi biên bản phiên tòa;

+ Tiến hành hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo sự phân công của Chánh án Tòa án.

– Thư ký Tòa án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh án Tòa án về hành vi của mình.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của Legalzone. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@legalzone.vn.

1. Khi nào cần phải thay đổi Thư ký Toà án trong tố tụng hình sự?
– Thư ký Toà án cần phải được thay đổi khi có sự thay đổi về vị trí công tác, năng lực hoặc trách nhiệm, hoặc khi có xung đột lợi ích đối với bên dự thính trong vụ án.

2. Ai quyết định việc thay đổi Thư ký Toà án trong tố tụng hình sự?
– Quyết định về việc thay đổi Thư ký Toà án trong tố tụng hình sự được đưa ra bởi Tòa án sau khi xem xét các yếu tố liên quan đến vụ án và các bên liên quan.

3. Quy trình thay đổi Thư ký Toà án trong tố tụng hình sự diễn ra như thế nào?
– Quá trình thay đổi Thư ký Toà án trong tố tụng hình sự bao gồm việc thông báo cho các bên liên quan, xây dựng kế hoạch thay đổi và thực hiện quá trình chuyển giao công việc từ Thư ký cũ sang Thư ký mới.

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh