Quy định mới nhất về việc ghi nhãn phụ, sử dụng nhãn phụ thứ hai

Nội dung chính của bài viết

Thứ nhất, khái niệm:

– Khái niệm nhãn hàng hóa: được xác định là bản viết, vẽ, in, chụp của chữ viết, hình ảnh hoặc hình vẽ được dán, khắc, chạm trổ, in, đúc hoặc đính trực tiếp trên hàng hóa, bao bì và trên các chất liệu gắn trên đó.

Nhãn hàng hóa bao gồm hai loại là nhãn gốc và nhãn phụ.

– Nhãn gốc: Đây là nhãn được thể hiện lần đầu được gắn trên bao bì, hàng hóa do các cá nhân, tổ chức sản xuất hàng hóa tự gắn lên đó (được quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định  43/2017/NĐ-CP);

– Nhãn phụ cũng tương tự như nhãn gốc được gắn lên trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm nhưng ngôn ngữ sử dụng phải là Tiếng Việt, trên đó nêu rõ những nội dung bắt buộc trên nhãn gốc luật định các cá nhân, tổ chức phải dịch từ tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt hoặc là những nội dung mà nhãn gốc còn thiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam cần phải bổ sung (được quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định  43/2017/NĐ-CP).

Thứ hai, quy định của pháp luật về việc ghi, sử dụng nhãn phụ:

– Một là, về ngôn ngữ:

Ngôn ngữ bắt buộc của nhãn phụ là Tiếng Việt;

– Hai là, các trường hợp bắt buộc phải có nhãn phụ:

+ Hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam: trong đó bao gồm các hàng hóa mà nhãn gốc chưa thể hiện đủ nội dung bắt buộc; hàng hóa có nhãn gốc sử dụng ngôn ngữ là tiếng nước ngoài;

+ Hàng hóa bị trả về, không xuất khẩu được và đưa về lưu thông trên thị trường của Việt Nam.

– Ba là, không bắt buộc ghi nhãn phụ khi:

Nhãn phụ không bắt buộc phải có đối với các loại hàng hóa, sản phẩm sau:

+ Các phụ gia, nguyên liệu hoặc các chất hỗ trợ khi chế biến thực phẩm;

+ Linh kiện được nhập khẩu về Việt Nam để sản xuất hoặc thay thế các linh kiện bị hỏng trong hoạt động, dịch vụ bảo hành hàng hóa, sản phẩm và không đưa ra thị trường để tiêu thụ.

– Bốn là, quy định về việc ghi nhãn phụ trên hàng hóa, sản phẩm:

+ Nội dung của nhãn phụ:

Các thông tin thể hiện trên nhãn phụ phải tương thích, đúng với các thông tin ghi trên nhãn gốc, nêu được nguồn gốc cũng như bản chất của loại hàng hóa đó. Nhãn phụ không được chứa những nội dung hoặc hình ảnh có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, an toàn xã hội và quan hệ ngoại giao của nước ta như tranh chấp chủ quyền, nội dung nhạy cảm khác và không được trái với thuần phong mỹ tục.

+ Tên hàng hóa:

Là thông tin bắt buộc phải có trên nhãn gốc và cả nhãn phụ, được in tại nơi người tiêu dùng, người sử dụng dễ nhìn thấy, dễ đọc được và có kích cỡ chữ lớn nhất so với các chữ viết thể hiện các nội dung khác được cá nhân, tổ chức sản xuất ra hàng hóa đặt ra cho hàng hóa của mình;

+ Xuất xứ hàng hóa:

Được thể hiện trên nhãn phụ bằng một trong số các cụm từ “xuất xứ”, “sản xuất bởi”, “nước sản xuất”, “sản xuất tại”, “chế tạo tại” + tên nước hoặc tên vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó, lưu ý không được viết tắt;

Trong trường hợp nhãn phụ của hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài bị trả lại, không xuất khẩu được và tiến hành lưu thông trên thị trường Việt Nam thì xuất xứ hàng hóa được thể hiện bằng dòng chữ cụ thể là “Được sản xuất tại Việt Nam” (phải in đậm).

– Tên, địa chỉ của các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm với hàng hóa:

Các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm với hàng hóa bao gồm cá nhân, tổ chức thực hiện việc sản xuất; cá nhân, tổ chức là đại lý bán hàng cho người sản xuất; cá nhân, tổ chức được nhượng quyền phân phối sản phẩm từ nhà sản xuất. Riêng đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế phải có cả tên, địa danh của cá nhân, tổ chức sản xuất và cá nhân, tổ chức đăng ký lưu hành hàng hóa nêu trên nhãn phụ

– Ngày sản xuất và hạn sử dụng của hàng hóa:

Trong đó:

+ Ngày sản xuất được xác định là mốc thời gian cuối cùng trong giai đoạn sản xuất hàng hóa, từ mốc thời gian này ta có thể xác định được lúc nào việc sản xuất được hoàn thành; Ngày sản xuất ghi trên nhãn phụ có thể được ghi cụ thể bằng cụm từ “ngày sản xuất” hoặc được viết tắt là “NSX”.

+ Hạn sử dụng hay còn gọi là hạn dùng đưuọc xác định là một mốc thời gian nhất định, từ mốc thời gian này trở đi hàng hóa không còn giữ được nguyên đặc tính chất lượng, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa cũng như sức khỏe người tiêu dùng. Được ghi bằng cụm từ “hạn sử dụng” hoặc “hạn dùng” hoặc được viết tắt thành cụm từ “HSD”, “HD”.

+ Cách ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng: được tính và ghi theo năm dương lịch theo thứ tự lần lượt là ngày, tháng, năm và có thể ghi khác thứ tự này nhưng phải có chú thích để người tiêu dùng nhận biết. Thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng được ghi cụ thể tương ứng mới mỗi cột mốc về ngày, tháng, năm được thể hiện bằng hai chữ số tự nhiên, nhưng vẫn ghi bằng bốn chữ số đối với thông tin về năm ví dụ ngày sản xuất là 10/02/19 hoặc 10/02/2019 hoặc ghi khoảng thời gian từ ngày sản xuất trở đi, khoảng thời gian từ hạn sử dụng trở về trước.

Ví dụ có thể ghi NSX: 10/02/19 và HSD: 06 tháng kể từ ngày sản xuất thay vì ghi HSD là 10/08/19;

– Định lượng của hàng hóa:

Với ý nghĩa xác định khối lượng, trọng lượng, thể tích của sản phẩm, hàng hóa hay số lượng các hàng hóa có trong bao bì thương phẩm, được ghi bằng số đếm tự nhiên hoặc một đơn vị đo lường nào đó, riêng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thì đơn vị đo lường phải áp dụng theo pháp luật của Việt Nam;

– Thành phần, cấu tạo của hàng hóa:

+ Thành phần bao gồm các nguyên liệu và các phụ gia để sản xuất, tạo ra hàng hóa; Ví du thành phần của bánh quy dừa được ghi trên nhãn phụ bao gồm: bột mỳ, đường kính, trứng gà, bơ, sữa bột, muối, dừa tươi, dầu thực vật, nước và hương sữa.

+ Việc ghi thành phần của hàng hóa phải tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 16 và Phụ lục IV của Nghị định  43/2017/NĐ-CP;

– Thông số kỹ thuật và các thông tin cảnh báo:

+ Thông tin cảnh báo được thể hiện trên nhãn phụ với mục đích nhằm giúp người triêu dùng, người sử dụng lưu ý khi vận chuyển, bảo quản hoặc sử dụng; Ví dụ cảnh báo của thực phẩm chức năng được cảnh báo không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh;

+ Thông số kỹ thuật bao gồm các chỉ tiêu kỹ thuật nhất định có ảnh hưởng đến môi trường hoặc đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng đồng thời quyết định giá trị sử dụng của hàng hóa đó, được quy định tại quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, ví dụ chỉ số BTU biểu thị cho công suất của điều hòa là 9000Btu/h sẽ được thể hiện trên nhãn phụ nếu nhãn gốc chưa thể hiện.

+ Việc thể hiện thông số kỹ thuật và các thông tin cảnh báo của hàng hóa được quy định tại Điều 17 và Phụ lục V của Nghị định 43/2017/NĐ-CP cũng như các văn bản pháp luật có liên quan khác;

– Các nội dung khác có thể được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm như mã vạch, mã số, dấu (bao gồm dấu hợp chuẩn và dấu hợp quy) và các nội dung khác nếu có thêm.

Lưu ý khi ghi và sử dụng nhãn phụ:

+ Giữ nguyên nhãn gốc ghi dán nhãn phụ, các nội dung trên nhãn phụ phải tương ứng với các nội dung được thể hiện trên nhãn gốc;

+ Nơi gắn nhãn phụ: Nhãn phụ được gắn trực tiếp trên hàng hóa hoặc là trên bao bì thương phẩm của hàng hóa nhưng vin trí gắn không được che mất những nội dung luật bắt buộc nhãn gốc phải thể hiện hoặc các nội dung quan trọng.

   

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn: 0984 171 182

Email: Support@legalzone.vn

Webside: http://legalzone.vn/

Head Office:Housing Building, 17, Lane 575, Kim Mã Street,

Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

————————————

————————————-

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Quy định mới nhất về việc ghi nhãn phụ, sử dụng nhãn phụ thứ hai
Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh