Sử dụng trẻ em dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm theo Điều 147 Bộ luật Hình sự

Nội dung chính của bài viết

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm theo Điều 147 Bộ luật Hình sự là hành vi lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức. Tội phạm này áp dụng cho người từ 18 tuổi trở lên và có khung hình phạt từ 06 tháng đến 12 năm tù, tùy thuộc vào các yếu tố như tổ chức tội, tái phạm, mục đích thương mại và hậu quả gây ra vào sức khỏe và tâm thần của nạn nhân.

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm theo Điều 147 Bộ luật Hình sự (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, Legalzone giải đáp như sau:

1. Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm là gì?

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm là hành vi lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức.

(Khoản 1 Điều 147 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

2. Cấu thành tội phạm Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Các yêu tố cấu thành tội phạm Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm theo Điều 147 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 như sau:

(1) Mặt chủ thể: Người từ đủ 18 tuổi trở lên, đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và không phụ thuộc vào giới tính là nam hay nữ, nghĩa là khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội người đó có khả năng nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà mình thực hiện và có khả năng điều khiển được hành vi ấy.

(2) Mặt khách thể: Quyền được bảo vệ sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi.

(3) Mặt khách quan:

– Về hành vi:

+ Hành vi lôi kéo: Người phạm tội sử dụng hành động, cử chỉ và lời nói khiến cho người bị hại tự nguyện làm theo.

+ Hành vi dụ dỗ: Người phạm tội dùng những lời hứa hẹn để người bị hại thấy được những lợi ích mà mình nhận được để thực hiện các hành vi khiêu dâm nêu trên.

+ Hành vi ép buộc: Ép buộc là việc một người dùng hành động, lời nói để một người không muốn thực hiện hành vi khiêu dâm phải thực hiện.

Đồng thời tại khoản 4, 5, 6 Điều 3 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP cũng có những nội dung hướng dẫn vi liên quan đến việc sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm như sau:

(i) Trình diễn khiêu dâm quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 là hành vi dùng cử chỉ, hành động, lời nói, chữ viết, ký hiệu, hình ảnh, âm thanh nhằm kích thích tình dục người dưới 16 tuổi; phô bày bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, khỏa thân, thoát y hoặc thực hiện các động tác mô phỏng hoạt động tình dục (bao gồm giao cấu, thủ dâm và các hành vi tình dục khác) dưới mọi hình thức.

(ii) Trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 là trường hợp người dưới 16 tuổi trực tiếp chứng kiến người khác trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức.

Trong đó, các hình thức biểu hiện trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm nêu trên gồm:

+ Trực tiếp trình diễn khiêu dâm trước mặt người dưới 16 tuổi hoặc dụ dỗ người dưới 16 tuổi trực tiếp trình diễn khiêu dâm;

+ Chiếu trực tiếp cảnh trình diễn khiêu dâm có sự tham gia của người dưới 16 tuổi;

+ Dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc người dưới 16 tuổi tự chụp, quay lại cảnh trình diễn khiêu dâm của mình sau đó phát tán;

+ Dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc người dưới 16 tuổi khỏa thân và truyền tải trực tiếp âm thanh, hình ảnh qua internet (livestream);

+ Trình chiếu các ấn phẩm đồi trụy có sử dụng người dưới 16 tuổi hoặc hình ảnh mô phỏng người dưới 16 tuổi (hoạt hình, nhân vật được tạo ra bằng công nghệ số);

+ Mô tả bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của con người, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP;

 

Điều 5. Các trường hợp loại trừ xử lý hình sự

2. Không xử lý hình sự theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật Hình sự đối với trường hợp người làm công tác giáo dục, khám, chữa bệnh, chăm sóc y tế mô tả bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của con người vì mục đích giáo dục, khám, chữa bệnh, chăm sóc y tế.

 

+ Các hình thức biểu hiện khác của trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm.

– Hậu quả và mối quan hệ nhân quả:

Hậu quả ở đây là hậu quả tác động vào sự phát triển bình thường của nạn nhân thông qua việc thực hiện các hành động nhằm mục đích khiêu dâm do sự yêu cầu, sử dụng của người thực hiện tội phạm.

Qua đó cho thấy, tội danh này là tội được cấu thành theo hình thức. Do đó, chỉ cần người trên 18 tuổi, đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này, hậu quả rất khó để xác định và không cần xác định đối với tội danh cấu thành hình thức.

(4) Mặt chủ quan:

Đối với hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm thì lỗi ở đây phải là lỗi cố ý, tức là người phạm tội nhận thức được hành vi đó là trái pháp luật nhưng người phạm tội vẫn mong muốn người bị hại (người dưới 16 tuổi) thực hiện các hành vi khiêu dâm, dưới mọi hình thức.

3. Khung hình phạt của Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Khung hình phạt của Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm được quy định cụ thể tại Điều 147 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 như sau:

*Khung 1: Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

*Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

– Phạm tội có tổ chức;

– Phạm tội 02 lần trở lên;

– Đối với 02 người trở lên;

– Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

– Có mục đích thương mại;

– Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

– Tái phạm nguy hiểm.

*Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

– Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

– Làm nạn nhân tự sát.

Ngoài các khung hình phạt nêu trên, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của Legalzone. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@legalzone.vn.

1. Điều 147 Bộ luật Hình sự nêu rõ những hành vi nào được xem là tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm?
Trong Điều 147 Bộ luật Hình sự, tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm bao gồm các hành vi như sử dụng, tàng trữ, phát tán, sản xuất, nhận, chuyển giao, vận chuyển, vận chuyển qua mạng hoặc tiếp tay trong hoạt động liên quan đến việc sử dụng người dưới 16 tuổi trong mục đích khiêu dâm.

2. Đã xác định được hình phạt nào đối với tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm theo Điều 147 Bộ luật Hình sự?
Theo Điều 147 Bộ luật Hình sự, những người phạm tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm sẽ bị phạt từ 7 năm đến 15 năm tù giam. Nếu hành vi này có tổ chức, có hậu quả nặng nề hoặc tái diễn, án phạt có thể được tăng lên từ 16 năm đến 20 năm tù giam hoặc án chung thân.

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh