Đầu tư ra nước ngoài

Nội dung chính của bài viết

Đầu tư ra nước ngoài là gì? Thủ tục đầu tư ra nước ngoài như thế nào? Quy định về đầu tư ra nước ngoài ra sao ? Hôm nay, công ty Legalzone xin gửi tới mọi người bài viết dưới đây:

thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

1. Đầu tư ra nước ngoài gì?

Là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.

1.1 Hoat động đầu tư ra nước ngoài là gì?

Căn cứ : Khoản 13  điều 7 Luật đầu tư 2020 quy định:

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.

1.2 Đứng đầu thế giới về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Theo Báo cáo của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD). Hiện nay, Đứng đầu thế giới về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là Nhật Bản.

1.3 Lợi ích của việc đầu tư ra nước ngoài

Thứ nhất, đối với quốc gia:

– Giúp củng cố vai trò chính trị và vị thế kinh tế của VN trong khu vực và trên thế giới.

– Giúp nền kinh tế VN thâm nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở VN.

– Thông qua hoạt động đầu tư ra nước ngoài, VN có thêm nguồn nguyên liệu, nhiên liệu…phục vụ cho sự phát triển kinh tế trong nước.

Ví dụ, đầu tư của Tập đoàn dầu khí VN vào hoạt động khai thác dầu mỏ tại nhiều nước trên thế giới sẽ tạo nguồn cung cấp cho nhà máy lọc dầu Dung Quất khi mà khả năng khai thác dầu trong nước có xu hướng giảm sút.

– Đầu tư ra nước ngoài tạo tiền đề cho hoạt động kinh tế đối ngoại của VN đa dạng và phong phú, hoạt động ngoại giao đi vào chiều sâu.

– Đầu tư ra nước ngoài thành công sẽ tác động ngược lại nền kinh tế trong nước theo hướng thúc đẩy công cuộc cải tổ nền kinh tế: về thể chế chính sách, về thuế, về thủ tục hành chính, về hệ thống thông tin đối ngoại, về chính sách điều hành vĩ mô.

– Đầu tư ra nước ngoài góp phần tạo đội ngũ thương nhân năng động, có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, góp phần làm tăng năng lực quốc gia.

– Đầu tư ra nước ngoài góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế của VN theo hướng ổn định và có hiệu quả hơn vì chính cơ sở sản xuất và dịch vụ ở nước ngoài là điểm đến của hàng hóa, thiết bị, bí quyết công nghệ (y khoa, chế biến thực phẩm…), nhân công của VN.

Thứ hai, đối với doanh nghiệp:

– Giúp các doanh nghiệp thâm nhập sâu vào thị trường thế giới, tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt hơn, nhờ đó mà nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Ví dụ nhiều công ty chế biến mì ăn liền đầu tư vào Nga, Ucraina… đã tạo ra các sản phẩm mì ăn liền hợp với khẩu vị người châu Âu và sử dụng sản phẩm bột mì tại chỗ, nhờ đó mà giảm giá thành sản xuất.

– Các doanh nghiệp tăng nội lực kinh doanh: tích lũy kinh nghiệm trên thương trường quốc tế; học hỏi tiếp thu công nghệ và bí quyết công nghệ; sử dụng đội ngũ quản lý và khoa học kỹ thuật bản xứ…và áp dụng những thành công ở nước ngoài vào hoạt động kinh doanh của công ty mẹ trong nước.

– Tạo ra khả năng cho doanh nghiệp thực hiện ”chuyển giá” để giảm thiểu mức thuế đóng góp cho toàn bộ hệ thống công ty đóng ở các nước khác nhau. Nhờ đó mà tối đa hóa lợi nhuận thu được.

VD: Hiện nay nhiều công ty VN mở công ty con của mình tại Singapore để thực hiện mục tiêu ”chuyển giá”, vì Singapore có môi trường kinh doanh tốt với hệ thống thuế thấp.

– Các công ty phát triển vốn vô hình của mình: thương hiệu, công nghệ, bí quyết công nghệ.

–Giúp doanh nghiệp có điều kiện phân tán rủi ro kinh doanh. Đặc biệt quan trọng trong thế giới đầy biến động về kinh tế – chính trị hiện nay.

1.4 Tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài

Tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài là gì ?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 12/2016/NHNN quy định:

Tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư mở tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định tại Thông tư này (sau đây gọi là tài khoản vốn đầu tư).

Các hình thức

Có hai loại tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài

Một là, mở tài khoản vốn trực tiếp:

Theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-NHNN.

Hai là, mở tài khoản vốn gián tiếp:

Theo quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP.

Luật đầu tư ra nước ngoài

1. Quy định về đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài được quy định tại Chương V, Luật đầu tư 2020 và các văn bản khác kèm theo.

đầu tư ra nước ngoài

2. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài

Căn cứ: Điều 52 Luật đầu tư 2020 quy định về các hình thức đầu tư ra nước ngoài

a) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

b) Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài;

c) Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó;

d) Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

đ) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

– Các hình thức khác do chính phủ quy định.

2.1 Đầu tư gián tiếp

Đầu tư gián tiếp là Hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

2.2 Đầu tư trực tiếp

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này.

2.3 Cá nhân đầu tư ra nước ngoài

2.4 Các hình thức khác nếu có

Cá nhân đầu tư ra nước ngoài là việc cá nhân chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.

2.5 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư Việt Nam về dự án đầu tư tại nước ngoài. Mã số dự án đầu tư. Nhà đầu tư. Tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có).

giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

1. Quy trình tư vấn

  • Chào khách hàng
  • Lắng nghe và ghi chú điều khách hàng đang muốn tư vấn
  • Tư vấn cho khách hàng về quy định và thủ tục
  • Đưa danh mục tài liệu cần khách hàng chuẩn bị cho khách hàng.
  • Khi có đầy đủ thông tin, tài liệu cần thì tiến hành soạn hồ sơ và nộp.

2. Tài liệu chuẩn bị đầu tư ra nước ngoài

Tùy từng trường hợp, vụ việc khách hàng cần tư vấn cụ thể để yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu theo quy định.

Căn cứ vào Chương V luật Đầu tư 2020.

Câu hỏi thường gặp

1. Cá nhân có thể xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài không?

Trả lời: Cá nhân đủ điều kiện theo quy định Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp sẽ được đầu tư ra nước ngoài.

2. Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại đâu?

Trả lời: Nộp hồ sơ đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Sở kế hoạch đầu tư.

3. Trường hợp nào đầu tư ra nước ngoài phải xin giấy phép

Trả lời:

  • Đối với những dự án đầu tư ra nước ngoài có số vốn lớn theo quy định tại Chương V Luật đầu tư 2020.
  • Đối với những dự án có diện tích quy mô lớn; mức độ tác động kinh tế – xã hội – môi trường lớn.

 4. Khi nào đầu tư ra nước ngoài phải hỏi ý kiến Ngân hàng nhà nước

Trả lời: Khi nhà đầu tư làm thục mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại: Thông tư 12/2016/TT-NHNN và Nghị định 135/2015/NĐ-CP.

Trên đây là bài viết của công ty Legalzone về: Thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua:

Website công ty: Legalzone.vn hoặc hotline: 0888889273.

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

thủ tục đầu tư ra nước ngoài
Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh