Thay đổi nhiều tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã dự thỏa thông tư

Nội dung chính của bài viết

Thay đổi nhiều tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã Dự thảo thông tư

Thay đổi nhiều tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã

Là nội dung được đưa ra tại dự thảo thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP) và các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

b) Trình độ văn: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Quy định hiện hành: Tốt nghiệp trung học phổ thông)

c) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

– Đối với phường, thị trấn: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo | phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm;

Đối với xã: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm;

(Quy định hiện hành: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm)

d) Trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT;

(Quy định hiện hành: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên)

đ) Tiếng dân tộc thiểu số: Ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; trường hợp khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng (chậm nhất 12 tháng) phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác được phân công;

(Quy định hiện hành: ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; nếu khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác được phân công)

e) Sau khi được tuyển dụng (chậm nhất 36 tháng) phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.

(Quy định hiện hành không quy định cụ thể thời gian: chậm nhất 36 tháng)

Thông tư 06/2012/TT-BNV hết hiệu lực kể từ thời điểm thông tư này có hiệu lực

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Thay đổi nhiều tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã dự thỏa thông tư
Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh