Tự công bố thực phẩm

Nội dung chính của bài viết

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có quyền tự công bố sản phẩm thực phẩm của mình. Tuy nhiên, nhà nước có quy định cụ thể về thủ tục hành chính đối với việc tự công bố sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Để quý khách hàng hiểu hơn về trình tự, thủ tục tự công bố thực phẩm, LegalZone xin tư vấn như sau:

Đối tượng của thủ tục tự công bố thực phẩm

Không phải mọi sản phẩm thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh đều được công bố. Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được thục hiện tự công bố những sản phẩm dưới đây:

 • Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn;
 • Phụ gia thực phẩm;
 • Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
 • Dụng cụ chứa, đựng thực phẩm;
 • Vật liệu bao gói tiếp súc trực tiếp với thực phẩm.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh không được tự công bố các sản phẩm:

 • Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu;
 • Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Hai loại sản phẩm trên được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Trình tự tự công bố thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước

Bước 1: Tự công bố sản phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức cá nhân.

Bước 2: Nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm nộp 01 bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.

>>> Tham khảo: Tự công bố chất lượng sản phẩm

Hồ sơ tự công bố thực phẩm

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Một số lưu ý về thủ tục tự công bố thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước

 • Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.
 • Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quyền tự công bố sản phẩm của mình theo một số quy định của pháp luật. Trong đó, ngoài những quy định về thủ tục làm hồ sơ thì nộp hồ sơ tự công bố thực phẩm ở đâu cũng là một vấn đề hết sức lưu ý. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý khách hàng biết rõ nên nộp hồ sơ tự công bố đến cơ quan nhà nước nào để được giải quyết khi cần tự công bố cho các sản phẩm.

Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ?

Có rất nhiều cơ quan nhà nước được chỉ định quyền tự công bố sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân, trong đó mỗi cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm đăng ký cho một nhóm sản phẩm nhất định. Chính vì vậy mà rất nhiều daonh nghiệp sau khi đã chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ để công bố thì không biết nên nộp hồ sơ ở đâu.

Theo quy định của nhà nước, cơ quan chức năng nào cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm thì cơ quan đó có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu thủ tục tự công bố thực phẩm.

Các cơ quan tiếp nhận tự công bố sản phẩm này sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) chỉ định. Đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ sẽ không nhất thiết phải làm hồ sơ tự công bố mà chỉ cần viết bản cam kết cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng ở quận/ huyện.

Sau khi nộp hồ sơ tự công bố, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiếp nhận và bắt đầu thẩm định hồ sơ. Khi đó, tổ chức cá nhân cần theo dõi quá trình thẩm định để sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu.

Khác với thủ tục tự công bố là sau khi có kết quả, cơ quan nhà nước sẽ cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm thì tự công bố chỉ có kết quả trên website mà không được cấp giấy chứng nhận. Thời gian có kết quả tự công bố là khoảng 20 ngày tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ công bố.

Sau khi đã có kết quả tự công bố, sản phẩm sẽ được lưu thông và kinh doanh trên thị trường theo đúng luật An toàn vệ sinh thực phẩm. Các trường hợp không thực hiện tự công bố mà vẫn lưu hành sản phẩm thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Một số lưu ý trong quá trình thực hiện thủ tục tự công bố thực phẩm

Để có quá trình tự công bố sản phẩm một cách thuận lợi, hoàn thành thủ tục nhanh chóng nhất, hạn chế khó khăn, quý khách không chỉ phải nộp hồ sơ cho đúng cơ quan có thẩm quyền mà nên lưu ý một số vấn đề sau:

 • Tất cả các tài liệu trong hồ sơ đều phải sử dụng tiếng Việt, tuyệt đối không sử dụng tiếng nước ngoài. Các tài liệu gốc tiếng nước ngoài thì phải được dịch thuật sang tiếng Việt.
 • Các tài liệu nộp kèm phải có hiệu lực đến thời điểm nộp hồ sơ nếu không sẽ không được giải quyết
 • Khi đã quyết định tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân sẽ phải chịu mọi trách nhiệm khi xảy ra bất cứ sai sót gì trong quá trình kinh doanh
 • Nếu lần đầu tiên thực hiện tự công bố, không am hiểu sâu về các vấn đề pháp lý có liên quan thì nên nhờ đến sự hỗ trợ của đơn vị dịch vụ tư vấn làm thủ tục tự công bố. Tuy nhiên nên tìm hiểu thật cặn kẽ về đơn vị này để đảm bảo tiến độ, chất lượng tốt nhất.

Dịch vụ tư vấn thủ tục tự công bố thực phẩm nào uy tín, chất lượng?

Hiện nay có rất nhiều đơn vị dịch vụ nhận tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn tự công bố thực phẩm  được mở ra nhằm giúp các tổ chức, cá nhân giải quyết mọi khó khăn. Tuy nhiên mỗi đơn vị có chất lượng dịch vụ, tiến độ, giải pháp hỗ trợ và phí dịch vụ khác nhau nên quý khách hàng cần tìm hiểu thật kỹ, chọn ra đơn vị nào phù hợp nhất, tốt nhất để trao mặt gửi vàng. Nếu bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn đơn vị nào thì hãy tham khảo dịch vụ tự công bố của LegalZone.

Lý do nên lựa chọn dịch vụ công bố của LegalZone

Các công ty nhận hướng dẫn tự công bố thực phẩm ngày càng nhiều nhưng LegalZone vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc, luôn  là sự lựa chọn được ưu tiên số 1 đối với khách hàng. Bởi dịch vụ của LegalZone có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các đơn vị khác đó là:

 • Đội ngũ chuyên viên, kiến trúc sư có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh lực, làm việc tận tâm, trách nhiệm
 • Tư vấn miễn phí mọi vấn đề pháp lý xoay quanh việc tự công bố
 • Công khai minh bạch giá dịch vụ trước khi ký kết hợp đồng với khách hàng, đảm bảo giá cạnh tranh nhất thị trường
 • Miễn phí dịch vụ kiểm nghiệm sản phẩm
 • Soạn thảo, chỉnh sửa hồ sơ
 • Đại diện tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí tới cơ quan có thẩm quyền đồng thời theo sát quá trình thẩm định hồ sơ, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh

Trên đây là tư vấn sơ bộ của Công ty TNHH LegalZone về thủ tục tự công bố thực phẩm. Quý khách hàng quan tâm có thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến LegalZone để được tư vấn chi tiết.

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

tự công bố
Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh