Website nào phải làm thủ tục thông báo với bộ công thương?

Nội dung chính của bài viết

Website thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử mà trên đó thực hiện việc kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Các hoạt động kinh doanh hàng hóa có thể chỉ là cung cấp một phần hoặc toàn bộ quá trình của hoạt động bán hàng như trưng bày giới thiệu sản phẩm đến thỏa thuận mua bán hay các hoạt động cung ứng dịch vụ từ giới thiệu dịch vụ đến giao kết dịch vụ, triển khai dịch vụ sau đó thanh toán và có thể gồm cả khâu dịch vụ sau bán hàng (ví dụ như chăm sóc khách hàng, phản hồi ý kiến,…).

Hiện nay, theo phân loại thì có 2 loại website

+ Website thương mại điện tử bán hàng: là một loại hình website thương mại điện tử mà cá nhân, thương nhân, tổ chức sử dụng để nhằm hoạt động kinh doanh hàng hóa hoặc với mục đích xúc tiến thương mại hoặc cung ứng dịch vụ

+ Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: là một loại hình website thương mại điện tử bao gồm có sàn giao dịch thương mại điện tử (thực hiện một phần hoặc toàn bộ quy trình bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ), website khuyến mại trực tuyến (thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng khuyến mại) và website đấu giá trực tuyến (thực hiện tất cả các hoạt động đấu giá theo quy định pháp luật cho phép).

Vậy, loại website nào phải thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công thương? Theo các quy định pháp luật hiện hành thì tất cả cá nhân, thương nhân, tổ chức khi sử dụng các website thương mại điện tử để thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình thì khi thiết lập website đều phải tiến hành thông báo với Bộ Công thương.

Như vậy, theo các khái niệm trên thì website thương mại điện tử bán hàng là website phải làm thủ tục thông báo với Bộ Công thương khi thực hiện việc tạo dựng, công bố và sử dụng.

Do vậy, chủ sở hữu của website thương mại điện tử bán hàng là cá nhân, thương nhân, tổ chức phải có trách nhiệm:

– Thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công thương về website thương mại điện tử bán hàng.

– Thực hiện việc khai báo, cung cấp thông tin trên website đầy đủ và chính xác: về thông tin của chủ sở hữu tạo dựng website; thông tin về hàng hóa, dịch vụ để khách hàng biết được về đặc tính, giá cả; thông tin các điều khoản giao kết và thanh toán hợp đồng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Cá nhân, thương nhân, tổ chức khi thực hiện khai báo hoặc cung cấp phải chịu trách nhiệm về tính xác thực với khách hàng, người tiêu dùng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thực hiện việc bảo đảm bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

– Thực hiện việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình kinh doanh nếu cơ quan nhà nước yêu cầu thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử.

– Thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước theo quy định pháp luật.

Do đó nếu cá nhân, thương nhân, tổ chức đang sở hữu một website thương mại điện tử bán hàng cần phải thực hiện thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nếu không muốn bị xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả khác như xoá bỏ website vĩnh viễn.

Vậy để tạo lập và sử dụng website thương mại điện tử bán hàng đúng pháp luật và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra hình thức xử phạt thì cá nhân, thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử bán hàng cần thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 9  Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử. Trình tự, thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng được thực hiện như sau:

+ Bước 1. Đăng ký tài khoản:

Truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tạo lập một tài khoản đăng nhập. Việc đăng ký tài khoản cần các thông tin cơ bản, gồm: họ tên, mã số thuế cá nhân, địa chỉ thường trú của cá nhân hoặc tên thương nhân, số đăng ký kinh doanh của thương nhân, địa chỉ trụ sở của thương nhân hoặc tên tổ chức, địa chỉ trụ sở của tổ chức, số quyết định thành lập của tổ chức; lĩnh vực thực hiện hoạt động/kinh doanh; các thông tin liên hệ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ trả kết quả cho người đăng ký qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Nếu tài khoản còn thiếu xót thì ra thông báo yêu cầu bổ sung, người đăng ký cần thực hiện bổ sung thông tin như yêu cầu. Nếu tài khoản bị từ chối đăng ký thì người đăng ký tiến hành đăng ký lại. Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ và chính xác thì người đăng ký sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.

+ Bước 2: Quy trình thông báo website:

Khi đã được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống thì có thể bắt đầu thực hiện việc thông báo website thương mại điện tử bán hàng. Người thông báo website điền đầy đủ thông tin theo mẫu có sẵn trên trang điện tử.

Tiếp theo, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ Công thương có trách nhiệm xem xét hồ sơ và ra thông báo. Nếu thông tin khai báo chính xác, đầy đủ và hợp lệ thì ra thông báo xác nhận đăng ký website thành công. Nếu thông tin khai báo còn thiếu chính xác, không đầy đủ thì ra thông báo về các thông tin không hợp lệ để người đăng ký thực hiện chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu; việc chỉnh sửa bổ sung được thực hiện trong vòng thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Bộ Công thương. Nếu hết thời hạn mà cá nhân, tổ chức, thương nhân không chỉnh sửa thì hồ sơ sẽ bị hủy bỏ và phải thực hiện đăng ký lại. Nếu thông tin khai báo không đủ điều kiện, hồ sơ không hợp lệ thì ra thông báo và yêu cầu đăng ký lại.

Mọi thông báo về quá trình thông báo website được thực hiện trên trang điện tử chính thức này. Cá nhân, thương nhân, tổ chức có trách nhiệm tự phải theo dõi tình hình hồ sơ của mình.

Vậy, sau khi nhận được xác nhận thông báo website thương mại điện tử bán hàng thành công của Bộ Công thương thì cá nhân, thương nhân, tổ chức hoàn toàn không bị xử phạt khi tiến hành thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Tất nhiên việc đăng ký thông báo website không đảm bảo cho các hoạt động pháp lý khác liên quan đến quá trình hoạt động của cá nhân, thương nhân, tổ chức. Ví dụ như để một doanh nghiệp hoạt động hợp pháp thì phải kèm theo việc đăng ký kinh doanh (có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), phải xin giấy phép hoạt động hay còn gọi là giấy phép con (nếu ngành nghề kinh doanh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện),….

   

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Webside: http://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

http://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Website nào phải làm thủ tục thông báo với bộ công thương?
Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh