Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp

Hôm nay công ty Legalzone xin gửi tới mọi người bài viết về: Sáp nhập doanh nghiệp. Mời Quý bạn đọc cùng theo dõi. 1. Khái niệm sáp nhập doanh nghiệp   Theo khoản 1 Điều 201 Luật doanh nghiệp 2020: Sáp nhập doanh nghiệp (Sáp nhập DN) được hiểu là việc một hoặc một số […]

Góp vốn thành lập công ty

Góp vốn thành lập công ty

Hôm nay công ty Legalzone xin gửi tới mọi người bài viết về: Góp vốn thành lập công ty Khái niệm góp vốn vào công ty Theo khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Bao gồm góp vốn để […]