Chọn loại hình kinh doanh cho công ty

Chọn loại hình kinh doanh cho công ty

Hôm nay, công ty Legalzone xin gửi tới mọi người bài viết về: Chọn loại hình kinh doanh cho công ty Chọn loại hình kinh doanh cho công ty 1. Các loại hình doanh nghiệp Theo Luật doanh nghiệp năm 2020 thì có 4 loại hình doanh nghiệp điển hình sau: Doanh nghiệp tư nhân(DNTN): Là doanh […]

Một người có được giữ chức vụ giám đốc cho nhiều công ty

Một người có được giữ chức vụ giám đốc cho nhiều công ty

Hiện nay công ty Legalzone xin gửi tới mọi người bài viết về: Một người có được giữ chức vụ giám đốc cho nhiều công ty Một người có được giữ chức vụ giám đốc cho nhiều công ty Giám đốc là ai trong công ty Căn cứ: Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp […]