Ngày: Tháng Tư 20, 2022

Thực hiện dự án xử lý chất thải có được ưu đãi gì không?

Ngành nghề thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung là ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Theo đó, Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề thu gom, xử lý, tái chế, tái …

Thực hiện dự án xử lý chất thải có được ưu đãi gì không? Read More »

CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

Trong quá trình vận hành, sản xuất, chế biến nguyên vật liệu, các nhà máy xí nghiệp đều phát sinh ra nhiều loại chất thải, trong đó có chất thải công nghiệp cần được thu gom và xử lý cẩn thận để không ảnh hưởng đến môi trường và con người 1. Chất thải công …

CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP Read More »

Scroll to Top