Ngày: Tháng Năm 18, 2022

tranh chấp về kỷ luật lao động

Bản án giải quyết tranh chấp về kỷ luật sa thải

Nội dung bản án Ông Đặng Hải S ký HĐLĐ với Công ty TNHH A (viết tắt là Công ty A) lần thứ nhất vào ngày 09/9/2017, thời gian kết thúc là ngày 08/9/2018; lần thứ hai là vào ngày 09/9/2018, thời gian kết thúc là ngày 08/9/2019, thời hạn HĐLĐ là 01 năm. Tháng …

Bản án giải quyết tranh chấp về kỷ luật sa thải Read More »

Tóm tắt bản án về tội trộm cắp tài sản

Bản án số 05/2022/HS-ST ngày 28/01/2022 của TAND huyện Đông Hưng; tỉnh Thái Bình. Tóm tắt nội dung vụ án: Trần Thanh B là nhân viên hợp đồng đội triển khai thi công hạ tầng mạng lưới của Chi nhánh kỹ thuật Viettel Thái Bình đến ngày 19/9/2021 thì hết hạn hợp đồng và B …

Tóm tắt bản án về tội trộm cắp tài sản Read More »

Scroll to Top