Mobile Menu

Tiểu Vân Lục

Thời hạn thẻ tạm trú với người lao động nước ngoài

Thời hạn thẻ tạm trú với người lao động nước ngoài 

Điều 38 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi bởi khoản 16 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019) quy định về thời hạn sử dụng của thẻ tạm …

Thời hạn thẻ tạm trú với người lao động nước ngoài  Read More »

lệ phí cấp giấy phép lao động

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là bao nhiêu?

Để vào làm việc hợp pháp tại Việt Nam, người lao động nước ngoài cần phải có giấy phép lao động. Vậy lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài được quy định như thế nào? Lệ phí cấp giấy phép lao động là bao nhiêu? Theo hướng dẫn mới nhất tại …

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là bao nhiêu? Read More »

Xử phạt người nước ngoài khai sai sự thật để làm VISA

Xử phạt người nước ngoài khai sai sự thật để làm VISA được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

Người nước ngoài khai sai sự thật để được làm giấy tờ ở lại Việt Nam thuộc đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Người nước ngoài khai sai sự thật để được làm giấy tờ ở lại Việt Nam có thuộc đối tượng bị xử phạt vi …

Xử phạt người nước ngoài khai sai sự thật để làm VISA được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Read More »

Các bước đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Trong thời đại giao lưu kinh tế, hội nhập phát triển hiện nay, số lượng người lao động là người nước ngoài ở Việt Nam gia tăng đáng kể. Việc này vừa giúp phát triển trình độ kinh tế của nước ta, vừa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt …

Các bước đăng ký tạm trú cho người nước ngoài Read More »

Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Cơ sở pháp lý + Nghị định Số: 152/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam + Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày …

Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Read More »

Scroll to Top