Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp nhận chủ trương đầu tư

Legalzone xin gửi đến bạn đọc các thông tin hữu ích về Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ...

Đọc tiếp

cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Hồ sơ; thủ tục cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầ...

Đọc tiếp

Các trường hợp không phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư

Trường hợp NĐT không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư

Legalzone xin gửi đến bạn đọc các thông tin hữu ích về các trường hợp nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấ...

Đọc tiếp