Ưu đãi đầu tư và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư

Nhà đầu tư khi tham gia hoạt đồng đầu tư kinh doanh có thể nhận được các chính sách ưu đãi đầu tư do nhà nước quy định. Vậy thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư được quy định cụ thể như thế nào? Sau đây Legalzone xin được chia sẻ quy định về […]

Doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19; các doanh nghiệp Việt Nam vẫn tìm thấy cơ hội khi đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài. Theo các chuyên gia kinh tế; dư địa và tiềm năng thị trường quốc tế còn rất lớn cho các doanh […]

Thực trạng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Nhà nước đang có nhiều chính sách phát triển và ưu đãi dành cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Vậy thực trạng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài như thế nào. Sau đây; Legalzone xin gửi đến bạn đọc các thông tin hữu ích về thực trạng doanh […]

Trình tự; thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là một văn bản hay bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án. Vậy trình tự; thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư được quy định cụ thể như thế nào? Sau đây Legalzone xin được chia sẻ quy định […]

Những lợi ích của việc đầu tư ra nước ngoài

Lợi ích của việc đầu tư ra nước ngoài

Nhiều nước trên thế giới; kể cả các nước đang phát triển vẫn khuyến khích hoạt động đầu tư ra nước ngoài vì vai trò tích cực đối với nước xuất khẩu vốn và nhà đầu tư ở nước ngoài. Legalzone xin gửi đến bạn đọc các thông tin hữu ích về Lợi ích của […]

Những ngành nghề nào đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Sau hơn 30 năm hội nhập và phát triển; đến nay Việt Nam không chỉ là một quốc gia tiếp nhận đầu tư hàng đầu trong khu vực mà còn vươn lên trở thành quốc gia có nhiều doanh nghiệp; dự án đầu tư ra nước ngoài. Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước […]

Quy định của pháp luật về ngành nghề cấm đầu tư ra nước ngoài

Ngành nghề đầu tư có điều kiện, cấm đầu tư ra nước ngoài

Đối với mỗi ngành nghề kinh doanh; đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài thì cần phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện mà pháp luật đã quy định. Theo đó; pháp luật cũng quy định rõ về những ngành nghề đầu tư cấm đầu tư ra nước ngoài. Vậy ngành […]