Thành lập doanh nghiệp

Giấy phép thành lập công ty là gì? Bản chất của giấy phép thành lập công ty

Giấy phép thành lập công ty
Giấy phép thành lập công ty
Giấy phép thành lập công ty

Nội dung chính của bài viết

Giấy phép kinh doanh là bước đầu tiên trong việc thành lập một công ty mới. Vậy chúng ta hiểu giấy phép thành lập công ty  là gì? Ai có quyền cấp giấy phép cho chúng ta và nếu không có giấy phép mà chúng ta vẫn thành lập công ty  thì có được hay không?

Giấy phép thành lập công ty là gì ?

Giấy phép thành lập công ty
Giấy phép thành lập công ty

Giấy phép thành lập công ty là giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước cấp cho cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh; là nghĩa vụ của nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp theo những quy định của pháp luật hiện hành.

Về mặt thủ tục, trên cơ sở là giấy đề nghị thành lập công ty và hoàn chỉnh hồ sơ hợp lệ, đối tượng được Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo cơ quan nhà nước quy định có đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh.

Mục đích, nhằm giúp cơ quan nhà nước trong việc quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp. Do đó cá nhân, tổ chức bắt buộc phải hoàn thành những thủ tục hành chính để được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp, khi đó các hình thức kinh doanh của công ty  mới được xem là đúng pháp luật.

Có thể bạn quan tâm: Tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp

Bản chất của giấy phép thành lập công ty 

Là quyền hạn của Nhà nước trong việc quyết định cho phép hay không cho phép thành lập doanh nghiệp. Cho dù cá nhân, tổ chức có đầy đủ hồ sơ, nhưng vẫn có thể bị từ chối nếu ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng hoặc sẽ hạn chế số lượng ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp được phép hoạt động. 

Chúng ta có thể hiểu giấy phép thành lập doanh nghiệp là loại giấy tờ mà cá nhân, các tổ chức có nó là có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh được một cách hợp pháp. Được nhà nước bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật. Bước đầu tiên khi hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức là thực hiện việc xin cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.