Tin Tức Mới

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM

Đầu tư tại Việt Nam
Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á là một trong những khu vực phát triển năng động
bậc nhất thế giới hiện nay.
Bên cạnh đó Việt Nam có một số điểm mạnh trong thu hút đầu tư mà
các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến như: tình hình an ninh, chính trị ổn định
là nền móng hàng đầu khi quyết định đầu tư lâu dài tại Việt Nam, hơn nữa với dân số trên
90 triệu người Việt Nam có lợi thế về nguồn lao động dồi dào với chi phí lao động rất cạnh tranh.
Tiếp theo có thể kể đến là vị trí địa lý thuận lợi nằm ở trung tâm của khối Asean là một lợi thế lớn
để các nhà đầu tư thâm nhập thị trường hơn 600 triệu dân của khu vực.

Các hình thức đầu tư vào Việt Nam

NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ LỰA TRỌN MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ KHI TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

 • Đầu tư trực tiếp (Khi nhà đầu tư lần đầu tiên đầu tư tại Việt Nam gắn với thành lập
 • doanh nghiệp mới để thực hiện dự án; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; PPP)
 • Đầu tư gián tiếp (Khi nhà đầu tư mua dưới 51% cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp
 • đã được thành lập tại Việt Nam)

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế (thành lập doanh nghiệp) 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (Business Cooperation Contract:
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh).
 • Đây là hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP (Public – Private Partner:
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư).
 • Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là một trong những hình thức đầu tư được ghi nhận trong Luật Đầu tư 2020.
 •  Đây là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Luật doanh nghiệp 2020

khi tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam và thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư  trước khi thành lập doanh nghiệp.

ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư theo hình thức gián tiếp bằng cách góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

Nhà đầu tư khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hay mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam phải thực hiện đúng các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tỉ lệ vốn góp,

hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa của Việt Nam, đáp ứng đầy đủ điều kiện về đầu tư đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Quy định Hình thức đầu tư

Quy định Hình thức đầu tư

Các hình thức đầu tư vào Việt Nam

HỒ SƠ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN CHUẨN BỊ

ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP GẮN VỚI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 • Thông tin về dự án: Tên dự án, trụ sở, thông tin nhà đầu tư, ngành nghề kinh doanh.
 • Thông tin về tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập
 • Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất đối với nhà đầu tư là tổ chức, còn đối với nhà đầu tư là cá nhân thì cung cấp số dư tài khoản.
 • Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác tương đương của tổ chức (Hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt có công chứng)
 • Điều lệ hoạt động của tổ chức ( dịch sang tiếng Việt có công chứng)
 • Hộ chiếu của nhà đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi làm trụ sở hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Và một số giấy tờ phát sinh khác trong từng dự án.

THỦ TỤC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dưới 51% trong doanh nghiệp Việt Nam, kinh doanh các ngành nghề không có điều kiện:
 • Công văn xin ý kiến về việc mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nhà đầu tư mới;
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư/ người đại diện phần vốn góp;
 • Bản sao quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc
 • các giấy tờ khác tương đương (đối với tổ chức) được hợp pháp hóa lãnh sự,
 • dịch sang tiếng Việt có chứng thực;
 • Điều lệ hoạt động của tổ chức nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự,
 • dịch sang tiếng Việt có công chứng;
 • Sao kê ngân hàng chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp,
 • mua cổ phần đầu tư kinh doanh các ngành nghề có điều kiện;
 • Hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần,
 • mua phần vốn góp dẫn tới nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% vốn điều lệ.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam tại Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nhà đầu tư mới;
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư/ người đại diện phần vốn góp;
 • Bản sao quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác tương đương (Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt có chứng thực);
 • Điều lệ hoạt động của tổ chức nước ngoài (Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt có chứng thực);
 • Sao kê ngân hàng chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Thủ tục đầu tư vào Việt Nam

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CỦA LEGALZONE GỒM

 • Tư vấn về ngành nghề, mục của dự án theo nhu cầu của khách hàng, nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính lập dự án đầu tư,
 • xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp,
 • mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam tại Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn chế độ kê khai thuế ban đầu, chế độ kế toán, mở tài khoản ngân hàng;
 • Tư vấn về tiến độ góp vốn, tăng vốn, giảm vốn đầu tư,
 • giãn tiến độ góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn về điều chỉnh dự án đầu tư và thực hiện thủ tục hành chính điều chỉnh dự án theo nhu cầu của nhà đầu tư;
 • Tư vấn chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi thành lập dự án, thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án;
 • Hỗ trợ các thủ tục pháp lý, cung cấp văn bản pháp luật sau thành lập dự án.

Hãy liên hệ với Legalzone để được tư vấn cụ thể:

Address: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 088 888 9276

Email: [email protected]