Tin tức

Chất ô nhiễm là gì?

Ô nhiễm là gì?

Ô nhiễm (pollution) là sự hủy hoại môi trường bằng bụi bẩn và các phế thải có hại. Ô nhiễm có nhiều dạng như khói từ ống khói nhà máy, hóa chất độc hại. v.v…. Nó thường được gọi là ảnh hưởng ngoại hiện khi nghiên cứu quá trình nghiên cứu sản xuất công nghiệp và bị coi là cái giá phải trả cho sự tăng trưởng. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các loại ô nhiễm

Tất cả các loại được liệt kê dưới đây được tạo ra bởi ba hoạt động phát triển chính của con người: công nghiệp hóa, đô thị hóa và cơ giới hóa. Vì vậy, kiểm soát của họ gần như không thể theo cách hiện tại của cuộc sống và phát triển nhưng chúng ta có thể giảm thiểu nó đến một giới hạn mà tại đó chúng ta có thể tồn tại hoặc cảm thấy thoải mái. Như vậy, ô nhiễm môi trường có thể được phân loại trên cơ sở trung bình. Đó là:

– Ô nhiễm không khí

– Ô nhiễm nước

– Đất / đất ô nhiễm

– Ô nhiễm tiếng ồn

Ô nhiễm không khí: Không khí là chất quan trọng nhất cho tất cả các loài động vật trong đó có con người và thực vật. Thành phần bình thường của không khí là 78% nitơ, 20,93% chất khí khác. Trong Thêm vào đó, không khí cũng chứa hơi nước và các vấn đề đình chỉ như bụi, vi khuẩn, v..v Không khí được cho là ô nhiễm khi chất rắn và chất độc hại được tích lũy trong khí quyển và chất độc hại như vậy được gọi là chất gây ô nhiễm không khí. 

Ô nhiễm nước: Việc bổ sung chất vào nước, gây suy thoái chất lượng nước được gọi là ô nhiễm nguồn nước. Nước được cho là ô nhiễm khi nó bao gồm các đại lý không hiệu quả và ký sinh trùng, các chất hóa chất độc hại, chất thải công nghiệp khác hoặc nước thải. Nước thải là chất thải của con người và động vật. Đây là tàu sân bay của vi khuẩn có hại có thể gây ra cái chết của bệnh tật hoặc thậm chí. Chất thải công nghiệp có chứa chất hóa học hữu cơ, các chất độc hại và chất liệu không phân hủy. Khi phân bón, thuốc trừ sâu hoặc thuốc trừ sâu được sử dụng với số lượng lớn cho ô nhiễm nước practices. So nông nghiệp cũng là tác nhân chính trong các vấn đề của con người. Nước là quan trọng đối với nhiều đề xuất cho con người.

Ô nhiễm đất: Bất kỳ sự thay đổi trong điều kiện đất đai là do việc bổ sung hoặc loại bỏ một số chất mà làm cho đất không có lợi cho cơ thể, được gọi là đất / ô nhiễm đất. Nó là một vấn đề của khu vực đô thị, ô nhiễm đất chủ yếu được gây ra do các chất thải rắn không phân hủy của các ngành công nghiệp và vật liệu sử dụng trong nước như nhựa, kính, các mặt hàng kim loại, vật liệu xây dựng cũng như thuốc trừ sâu được sử dụng để kiểm soát sâu bệnh khác nhau trong nông nghiệp. 

Ô nhiễm tiếng ồn: Những âm thanh, sản xuất ra một hiệu ứng khó chịu trên tai của chúng tôi, được gọi là tiếng ồn. Đó là âm thanh không mong muốn tại một thời điểm sai và sai địa điểm. Tiếng ồn đã trở thành một phần của môi trường của chúng tôi. Sự phát triển của động cơ hơi nước, động cơ diesel xăng, động cơ phản lực và máy móc phức tạp khác trong kết quả ngành công nghiệp trong một môi trường ngày càng ồn ào. Ô nhiễm tiếng ồn là một nhà nước khi mức độ âm thanh chúng ta nghe vượt quá mức an toàn. 

Chất ô nhiễm theo pháp luật môi trường?

Khái niệm chất ô nhiễm được quy định tại Luật môi trường 2020 như sau:

“Chất ô nhiễm là chất hóa học hoặc tác nhân vật lý, sinh học mà khi xuất hiện trong môi trường vượt mức cho phép sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Chất ô nhiễm khó phân hủy là chất ô nhiễm có độc tính cao, khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học và lan truyền trong môi trường, tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người.

Chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy là chất ô nhiễm khó phân hủy được quy định trong Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi là Công ước Stockholm).”

Do tính chất và sự ảnh hưởng tới môi trường của nó, chất ô nhiễm được quy định chặt chẽ về khối lượng thải ra môi trường và các biện pháp xử lý phù hợp.

Ví dụ về quy định xử lý chất thải nguy hại:

“Điều 84. Xử lý chất thải nguy hại

1. Chất thải nguy hại phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp và đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi cho tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; khuyến khích việc đầu tư cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại quy mô cấp vùng; khuyến khích đồng xử lý chất thải nguy hại.

3. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại, trừ trường hợp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại;

b) Bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định;

c) Công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải được thẩm định, có ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng;

d) Có giấy phép môi trường;

đ) Có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp;

e) Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp;

g) Có kế hoạch quản lý môi trường gồm nội dung kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải; an toàn lao động, vệ sinh lao động; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; đào tạo, tập huấn định kỳ hằng năm; chương trình giám sát môi trường; đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại; phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt động;

h) Ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 137 của Luật này trong trường hợp có hoạt động chôn lấp chất thải.

4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải nguy hại; hướng dẫn thực hiện điểm g khoản 3 Điều này.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại; không hạn chế việc thu gom chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn đơn vị hành chính cấp tỉnh khác về xử lý tại cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn.”