Đã trả tiền mua đất nhưng bị lật lọng vì không có văn bản mua bán thì phải làm thế nào?

Đã trả tiền mua đất nhưng bị lật lọng vì không có văn bản mua bán thì phải làm thế nào? Xin chào Quý bạn, Sau đây là thông tin pháp lý...

Continue reading

Quy định về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Quy định về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Xin chào Quý bạn, Sau đây là thông tin pháp lý chúng tôi gửi tới Quý bạn....

Continue reading

Dịch vụ pháp lý liên quan đến tranh chấp thương mại

Dịch vụ pháp lý liên quan đến tranh chấp thương mại của Công ty luật TNHH Legalzone gồm: hướng dẫn, đưa ra các ý kiến pháp lý cho khách hàng cần tư vấn về các vướng mắc pháp luật thương mại, các tranh chấp thương mại, thương lượng, thống nhất hưởng giải quyết tranh chấp thương mại… nhằm giúp khách hàng có thể ứng xử phù hợp với pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Continue reading