Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán đã và đang trở thành một lĩnh vực đầu tư kiếm lời đầy hứa hẹn tại Việt Nam. Dù là nhà đầu tư mới hay đã tham gia vào thị trường chứng khoán từ lâu; thì việc nắm rõ những kiến thức cũng như cách đầu tư vào chứng khoán; là điều hết sức cần thiết để đạt hiệu quả cao nhất.

Đọc tiếp

Qũy tiền tệ quốc tế

Quỹ Tiền tệ Quốc tế – International Monetary Fund (viết tắt IMF); là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu; bằng cách theo dõi tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán; cũng như hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ tài chính khi có yêu cầu. Nó được mô tả như “Một tổ chức của 189 quốc gia” thực hiện việc “nuôi dưỡng” tập đoàn tiền tệ toàn cầu; thiết lập tài chính an toàn.

Đọc tiếp