Đã trả tiền mua đất nhưng bị lật lọng vì không có văn bản mua bán thì phải làm thế nào?

Đã trả tiền mua đất nhưng bị lật lọng vì không có văn bản mua bán thì phải làm thế nào? Xin chào Quý bạn, Sau đây là thông tin pháp lý...

Đọc tiếp

Các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định pháp luật 2023

Các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định pháp luật 2023 Xin chào Quý bạn, Sau đây là thông tin pháp lý chúng tôi gửi tới Quý bạn. T...

Đọc tiếp

Quy định về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Quy định về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Xin chào Quý bạn, Sau đây là thông tin pháp lý chúng tôi gửi tới Quý bạn....

Đọc tiếp