Mobile Menu

Dịch vụ trọn gói gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Nội dung bài viết

Dịch vụ trọn gói gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là vấn đề đang được rất nhiều doanh nghiệp cũng như lao động nước ngoài tại Việt Nam quan tâm hiện nay, đặc biệt khi có nhiều thay đổi về quy định gia hạn giấy phép lao động Việt Nam theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Vậy gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là gì? Điều kiện, hồ sơ, thủ tục gia hạn như thế nào? LegalZone cung cấp dịch vụ trọn gói gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài giúp bạn giải quyết hoàn toàn các câu hỏi trên.

Một số vấn đề về giấy phép lao động

Giấy phép lao động là gì? 

Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trên giấy phép lao động có ghi rõ thông tin về người lao động, bao gồm họ tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu; tên và địa chỉ của tổ chức nơi làm việc, vị trí làm việc.

Như vậy, có thể hiểu giấy phép lao động cho người nước ngoài là một dạng của giấy phép trong đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam thẩm định các điều kiện cơ bản của pháp luật Việt Nam đối với từng trường hợp người nước ngoài có nhu cầu làm việc, công tác tại Việt Nam (Là người lao động có hưởng lương) theo quy định của Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Giấy phép lao động của người nước ngoài có nội dung gì ?

https://legalzone.vn/dich-vu-tron-goi-gia-han-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai/
Dịch vụ trọn gói gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đây là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài khi họ có đủ những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.

Người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động được coi là làm việc hợp pháp và được bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình trong các mối quan hệ lao động.

Một giấy phép lao động theo đúng mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành gồm những thông tin của người lao động nước ngoài. Cụ thể:

– Ảnh chân dung: nền trắng; mặt chính diện; không đội mũ hay đeo kính màu;

– Họ và tên: Ghi chữ in hoa, đậm;

– Giới tính;

– Ngày, tháng, năm sinh;

– Quốc tịch, số hộ chiếu;

– Doanh nghiệp, tổ chức nơi người lao động nước ngoài làm việc;

– Địa điểm làm việc;

– Vị trí công việc: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

– Chức danh công việc;

– Thời hạn: làm việc từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào;

– Tình trạng giấy phép: cấp mới, cấp lại, số lần cấp lại.

Cần làm gì khi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài sắp hết hạn?

Người lao động khi đã được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam nhưng giấy phép lao động sắp hết hạn cần phải gia hạn giấy phép lao động để có thể tiếp tục làm việc đúng luật pháp và được pháp luật bảo vệ.

Khi nào người lao động nước ngoài cần đi gia hạn giấy phép lao động: trong quy định của bộ luật lao động cũng đã quy định rõ ràng người lao động cần phải gia hạn giấy phép lao động khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Khi đến thời hạn cần gia hạn giấy phép lao động thì người lao động nước ngoài tại Việt Nam cần hoàn thành hồ sơ để đề nghị gia hạn giấy phép lao động

Để đủ điều kiện gia hạn giấy phép lao động, cả người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động nước ngoài cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

Người lao động nước ngoài phải có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

Người lao động nước ngoài phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo đúng nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.

Sử dụng giấy phép lao động hết hạn sẽ bị xử lý như thế nào?

Tại Điều 31 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính lao động bảo hiểm:

Mức phạt đối với người lao động nước ngoài

– Người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật mà làm việc tại Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng hoặc bị trục xuất theo quy định tại Luật lao động trước đây năm 2012;

Hiện nay, tại bộ luật Lao động năm 2019 thì quy định: 

“Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.”

Mức phạt đối với công ty, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài

– Người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực có thể bị phạt tiền lên tới 75.000.000 đồng tùy vào số lượng lao động liên quan (theo quy định của nghị định trên).

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

https://legalzone.vn/dich-vu-tron-goi-gia-han-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai/
Thời hạn của giấy phép lao động là bao lâu?

Gia hạn giấy phép lao động là gì?

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là việc gia hạn thời hạn của giấy phép lao động sắp hết hiệu lực, để người nước ngoài tiếp tục được làm việc hợp pháp tại Việt nam theo đúng vị trí, chức danh và người sử dụng lao động trong giấy phép lao động chuẩn bị hết hạn.

Thời hạn của giấy phép lao động là bao lâu?

Theo Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, thời hạn của giấy phép lao động cấp mới được xác định theo một trong các trường hợp sau:

– Bằng thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký.

– Bằng thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

– Bằng thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

– Bằng thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

–  Bằng thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán.

– Bằng thời hạn trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

– Bằng thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại.

– Bằng thời hạn trong văn bản chứng minh được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại.

– Bằng thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, trừ trường hợp không phải báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Thời hạn tối đa của giấy phép lao động: 02 năm. 

Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Như vậy, thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 2 năm. Doanh nghiệp, tổ chức có thể xin với thời hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của mình và được gia hạn tối đa 01 lần bằng thời hạn được cấp nhưng không quá 02 năm.

Thời hạn của giấy phép lao động không phụ thuộc vào thời hạn của hộ chiếu của người lao động. Trong trường hợp hộ chiếu người nước ngoài hết hạn mà giấy phép lao động còn hạn thì doanh nghiệp tổ chức cần làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động với việc sửa đổi bổ sung thông tin về số hộ chiếu mới được cấp.

Giấy phép lao động được gia hạn bao nhiêu lần?

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, giấy phép lao động chỉ được gia hạn 01 lần duy nhất. Nếu người lao động sau khi đã gia hạn hết một lần muốn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp tại cùng vị trí thì phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động mới.

Nên gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài khi nào?

Giấy phép lao động cần được gia hạn ít nhất 05 ngày trước ngày hết hạn, nhưng không quá 45 ngày. Do đó, cả người lao động nước ngoài cũng như bộ phận nhân sự của công ty sử dụng lao động nước ngoài cần phải chú ý thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp.

Thời hạn gia hạn giấy phép lao động

https://legalzone.vn/dich-vu-tron-goi-gia-han-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai/
Thời hạn gia hạn giấy phép lao động

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì giấy phép lao động được gia hạn có thời hạn tối đa 02 năm và tuân theo một trong các thời hạn sau:

  • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến ký kết;
  • Thời hạn bên nước ngoài cử lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc;
  • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài;
  • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài;
  • Thời hạn trong văn bản nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
  • Thời hạn nêu trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
  • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại;
  • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam;
  • Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài (nếu cần theo quy định của pháp luật).

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Để đủ điều kiện gia hạn giấy phép lao động, cả người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động nước ngoài cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

Để được gia hạn giấy phép lao động, người lao động nước ngoài và cả người sử dụng lao động nước ngoài cần phải đảm bảo đầy đủ những điều kiện bắt buộc sau: 

Người lao động nước ngoài phải đảm bảo đủ sức khoẻ, tinh thần phù hợp với yêu cầu, tính chất của công việc, vị trí, chức vụ đang đảm nhận;

Người lao sử dụng lao động nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động ( hợp đồng làm việc với thời hạn làm việc cụ thể) theo đúng nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp trước đó. 

Theo quy định tại Điều 19, Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định cụ thể giấy phép lao động cho người nước ngoài chỉ được gia hạn 01 lần duy nhất. Nếu sau khi đã gia hạn hết một lần mà người lao động vẫn muốn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam ở cùng vị trí thì phải tiến hành thủ tục xin giấy phép lao động mới.  

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

Đối với hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài thì cần lưu ý chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI;

02 ảnh màu 4×6cm nền trắng, chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

Bảo sao y công chứng Giấy phép lao động còn thời hạn đã cấp;

Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;

Bản sao y công chứng hoặc chứng thực hộ chiếu còn hạn (cả trang hộ chiếu và trang visa);

Giấy chứng nhận sức khỏe khám trong vòng 12 tháng (nếu cấp tại Việt Nam thì mang bản gốc/bản sao y công chứng, nếu khám tại nước ngoài thì phải là bản hợp pháp hóa lãnh sự, được dịch thuật công chứng sang tiếng Việt);

Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo đúng nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp. Giấy tờ do nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng sang tiếng Việt.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Bước 1: Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Trong bước này, người sử dụng lao động sẽ cần hoàn thành Văn bản giải thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mẫu 02/PLI, ký tên và đóng dấu theo quy định.

Sau đó, ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn giấy phép lao động hiện tại, người sử dụng lao động phải nộp Văn bản giải trình này lên Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trước đó.

Trong vòng 10 ngày làm được, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ cấp Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo mẫu Mẫu 03/PLI.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trước ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động cùng người lao động chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ đã nêu trong mục hồ sơ gia hạn giấy phép lao động và nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động nộp hồ sơ cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Bước 3: Xử lý hồ sơ và nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Dịch vụ trọn gói gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động, hoặc Giấy miễn giấy phép lao động là loại giấy tờ bắt buộc để người lao động nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Nếu người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có một trong hai loại giấy tờ này, thì rất có thể người nước ngoài sẽ bị trục xuất còn doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài có thể bị phạt lên tới 75.000.000 đồng.

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động luôn luôn có 02 quy trình, còn doanh nghiệp nào cũng luôn có 02 cách để làm giấy phép lao động cho nhân viên là người nước ngoài của mình, bao gồm:

Tự thực hiện 02 quy trình xin giấy phép lao động;

Sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động.

Một số câu hỏi liên quan đến giấy phép lao động

Ưu và Nhược điểm khi tự làm Giấy phép lao động cho Người nước ngoài

Nếu doanh nghiệp tự làm giấy phép lao động, thì ưu điểm lớn nhất chính là doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí trực tiếp xin giấy phép lao động.

Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với 03 khó khăn thông thường như sau:

Các quy định về giấy phép lao động thường xuyên có sự thay đổi, và người thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cần am hiểu quy trình cũng như thủ tục thì mới có thể thực hiện dễ dàng;

Có nhiều đối tượng được cấp giấy phép lao động, do đó, hồ sơ cần chuẩn bị cho từng đối tượng sẽ có sự khác nhau, và người chịu trách nhiệm làm giấy phép lao động cần nắm chắc các thông tin này.

Yêu cầu về hồ sơ khá phức tạp, có hồ sơ cần chuẩn bị bản gốc, có hồ sơ cần chuẩn bị cung cấp bản sao y công chứng, có hồ sơ cần cung cấp bản hợp pháp hóa lãnh sự, và người chuẩn bị hồ sơ phải biết rõ các yêu cầu này.

Với những khó khăn này, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sử dụng dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài vì một số ưu điểm như sau.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ làm Giấy phép lao động?

Khi sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Legalzone, ngoài việc chi một khoản tiền cao hơn chút so với chi phí tự làm giấy phép lao động, thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể được hưởng các lợi ích sau:

Được tư vấn về quy định xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam cũng như được trả lời các thắc mắc liên quan;

Được tư vấn chặt chẽ về bộ hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp giấy phép lao động theo quy định;

Được tư vấn về thủ tục làm lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam, hoặc xử lý Lý lịch tư pháp của người nước ngoài được cấp tại nước ngoài;

Tư vấn thủ tục và địa điểm làm giấy khám sức khỏe để xin giấy phép lao động theo quy định của pháp luật;

Tư vấn và hỗ trợ quy trình dịch thuật công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ phục vụ công tác xin cấp giấy phép lao động;

Điền các tờ khai cần thiết;

Kiểm tra tính logic của bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động ở Việt Nam và tư vấn điều chỉnh nếu cần;

Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép lao động;

Tư vấn các trường hợp được miễn giấy phép lao động và thủ tục xin cấp giấy miễn giấy phép lao động;

Đại diện doanh nghiệp và người lao động thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Cập nhật cho doanh nghiệp về tình trạng xét duyệt hồ sơ;

Tư vấn miễn phí các thủ tục liên quan sau khi được cấp giấy phép lao động, như xin thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài, …

Mời bạn đọc tham khảo thêm về Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài của LegalZone

https://legalzone.vn/dich-vu-tron-goi-gia-han-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai/
Quy trình gia hạn giấy phép lao động với Legalzone

Hiện nay, trong quá trình thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động thì người nước ngoài hay người sử dụng lao động nước ngoài có thể sẽ gặp những khó khăn như sau:

Phải chuẩn bị nhiều giấy tờ, tài liệu khác nhau: Trong các giấy tờ xin gia hạn giấy phép lao động, có một số loại giấy tờ, tài liệu cần thời gian và chi phí để được cấp như phải có văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền, người sử dụng lao động mới có cơ sở để xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài hay giấy khám sức khỏe của người nước ngoài do Việt Nam cấp thì bắt buộc khám ở các bệnh viện được phép khám theo quy định của Bộ Y tế mới được được chấp thuận.

Bất đồng ngôn ngữ: Người nước ngoài không hiểu tiếng việt sẽ khó khăn  trong việc liên hệ và thực hiện thủ tục hành chính công với cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

Cơ quan, doanh nghiệp không đủ điều kiện pháp lý bảo lãnh.

Chênh lệch giữa thời hạn của giấy phép lao động với hợp đồng lao động: Thời hạn giấy phép lao động hiện nay chỉ tối đa không quá 2 năm. Chính điều này đã gây ra khó khăn, trở ngại trong việc ký kết hợp đồng giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cũng như người lao động nước ngoài.

Mất nhiều thời gian cho việc hợp pháp hóa lãnh sự: Đối với các giấy tờ của nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự (nếu không thuộc trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự), sau đó dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự chưa thật sự phổ biến nên không phải ai cũng biết thực hiện, dẫn tới việc mất nhiều thời gian; từ đó, làm kéo dài thời gian xin gia hạn giấy phép lao động.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài cũng như người nước ngoài có thể an tâm làm việc tại Việt Nam, Legalzone xin cung cấp dịch vụ gia hạn giấy phép lao động trọn gói.

Legalzone là công ty luật có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các dạng hồ sơ cũng như đối tượng xin gia hạn giấy phép lao động khác nhau. Cho nên, đến với chúng tôi quý khách hàng sẽ được tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện gia hạn giấy phép lao động.

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm và hiểu biết về pháp luật Việt Nam, Legalzone cam kết có thể thay bạn xử lý một cách tốt nhất, đảm bảo dịch vụ trọn gói từ lúc nhận yêu cầu đến khi nhận giấy phép đã được gia hạn, cũng như giúp rút ngắn quá trình xử lý hồ sơ, nhanh chóng có kết quả giấy phép lao động, tiết kiệm công sức, chi phí hiệu quả.

– Khi giấy phép lao động của người nước ngoài sắp hết hạn (ít nhất 15 ngày), người nước ngoài và người sử dụng lao động phải làm thủ tục gia hạn giấy phép cho người lao động.

Nếu quá thời hạn này, nếu không làm thủ tục thì người nước ngoài phải xin giấy phép lao động mới theo quy định.

Để tránh giấy phép lao động quá hạn, khách hàng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn về các vấn đề sau:

– Tư vấn lập hồ sơ, chứng từ gia hạn giấy phép lao động;

– Tư vấn về thời điểm thích hợp để xin gia hạn giấy phép lao động

Dịch vụ tư vấn, giải đáp và làm thủ tục hành chính trong việc xin giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động được khách hàng doanh nghiệp và người lao động nước ngoài có chuyên môn tin tưởng. kinh doanh nhanh chóng và đơn giản là giải quyết các thủ tục dường như phức tạp để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và cho người nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình làm việc.

Chúng tôi không ngừng nỗ lực và nâng cao chất lượng dịch vụ để ngày càng hoàn thiện và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các chuyên gia tư vấn tại Việt Nam.

Lựa chọn dịch vụ gia hạn giấy phép lao động của Legalzone bạn sẽ được:

Xử lý mọi vướng mắc khó khăn của khách hàng;

Nhanh chóng có giấy phép lao động để làm việc hợp pháp tại Việt Nam;

Giải đáp tận tình, chu đáo mọi thắc mắc về thủ tục, điều kiện xin giấy phép lao động cho người nước ngoài;

Hoàn thiện hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho khách hàng;

Đại diện cho khách hàng thực hiện nộp thủ tục gia hạn, nhận kết quả giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước;

Chính sách hậu mãi tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng kể cả khi kết thúc hợp đồng dịch vụ mà không thu bất kỳ khoản phí nào.

Ngay khi bạn đang có vướng mắc hay khó khăn gì trong việc gia hạn giấy phép lao động, hãy liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Legalzone qua HOTLINE 088.888.9366 để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất!

Quy trình gia hạn Giấy phép lao động với Legalzone

Khi sử dụng dịch vụ giấy phép lao động của Legalzone, thay vì phải tìm hiểu thông tin cũng như làm việc với nhiều cơ quan ban ngành khác nhau, thì bạn chỉ cần làm việc với chúng tôi qua 03 bước sau:

Bước 1: Liên hệ nhận tư vấn – báo giá từ chuyên gia Legalzone

Liên hệ với Legalzone để nhận tư vấn, thẩm định, báo giá nhanh gọn. Chúng tôi sẽ liên lạc ngay trong vòng 04 giờ làm việc.

Bước 2: Gửi giấy tờ theo hướng dẫn và ký các tờ khai cần thiết

Luật sư và chuyên gia của chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết người nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng lao động chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết theo quy định hiện hành. 

Đồng thời với quá trình đó chúng tôi sẽ soạn đầy đủ bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gửi để doanh nghiệp ký và đóng dấu theo quy định.

Khách hàng sau khi chuẩn bị đầy đủ thì gửi cho chúng tôi trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh.

Sau khi quý khách gửi tài liệu, chúng tôi thẩm định lần nữa. Sau đó, chúng tôi sẽ hoàn thành các tờ khai để gửi quý khách ký tên và đóng dấu. Sau đó, chúng tôi sẽ thay mặt quý khách để thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan chức năng để xin cấp mới, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép lao động cho Quý khách.

Trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tiến độ tới quý khách.

Bước 3: Nhận kết quả theo lịch hẹn

Thời gian xử lý giấy phép lao động là 25 ngày làm việc hoặc 18 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ giấy tờ theo hướng dẫn. Sau khi có giấy phép lao động, chúng tôi sẽ thông báo tới quý khách. Quý khách có thể lên văn phòng của Legalzone để nhận kết quả hoặc chúng tôi sẽ gửi tới địa chỉ của quý khách theo yêu cầu.

Bước 4: Nhận kết quả GPLĐ và  thanh toán

Khách hàng nhận kết quả GPLĐ và thanh toán phí dịch vụ còn lại, trong bước này chúng tôi sẽ xuất cho khách hàng hóa đơn theo quy định. Khách hàng có thể nhận kết quả trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi hoặc chúng tôi sẽ trả tại nhà cho khách hàng.

Tại sao bạn nên chọn Dịch vụ trọn gói gia hạn Giấy phép lao động của Legalzone

Với thời gian hoạt động lâu dài, chúng tôi đã thành công xây dựng vị trí đơn vị cung cấp dịch vụ giấy phép lao động số 1 tại Việt Nam. Đến với dịch vụ làm giấy phép lao động của Legalzone là đến với:

Kinh nghiệm: Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và làm các dịch vụ giấy phép lao động, thực hiện thành công việc xin cấp giấy phép cho hơn 50.000 khách hàng đến từ hơn các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau;

Chuyên gia: Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đều là các chuyên gia nắm vững các quy định pháp lý mới nhất về giấy phép lao động, hiểu được từng trường hợp cụ thể, có thể giải đáp và tư vấn chính xác những vấn đề gì khách hàng vướng mắc và quan tâm.

Thủ tục đơn giản: Chúng tôi đã xây dựng quy trình làm giấy phép lao động cho người nước ngoài vô cùng đơn giản, trong đó khách hàng chỉ việc cung cấp hồ sơ theo hướng dẫn và ký tên/đóng dấu một số tờ khai cần thiết, việc còn lại sẽ do chuyên viên của Legalzone thực hiện.

Chi phí minh bạch và cạnh tranh: Mọi chi phí liên quan sẽ được thông báo tới Quý khách hàng trước khi cung cấp dịch vụ, và sẽ không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Công ty Luật Legalzone

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Giám đốc phụ trách: 0888889276

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

Hệ thống: Thủ tục pháp luật

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone:https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Đánh giá bài viết này

Bài viết liên quan

Scroll to Top