Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Điều chỉnh GCNĐKĐT do thay đổi địa điểm

Điều chỉnh GCNĐKĐT do thay đổi địa điểm được quy định như thế nào theo Luật đầu tư 2020 và các văn bản pháp lý liên quan ? Và việc điều chỉnh đó sẽ được thực hiện như thế nào? Bằng bài viết dưới đây Legalzone sẽ phân tích cụ thể như sau:

Điều chỉnh GCNĐKĐT do thay đổi địa điểm

1.Cơ sở pháp lý

 • Luật đầu tư 2020
 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 31/2021 ND/CP

2. Nhà đầu tư có quyền điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án không?

Căn cứ khoản 2, Điều 41 và Điều 40 Luật đầu tư 2020:

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Tên dự án đầu tư.

2. Nhà đầu tư.

3. Mã số dự án đầu tư.

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

…”

Như vây, Nhà đầu tư hoàn toàn có quyền thay đổi đại điểm thực hiện dự án. Và trên giấy chứng nhận đăng ký có thể hiện địa điểm thực hiện của dự án, nên khi thay đổi cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Hồ sơ

3.1 Hồ sơ cơ bản

 • Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư( theo mẫu)
 •  Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi của Chủ sở hữu Công ty/ hoặc biên bản họp đối với công ty TNHH 2 TV trở lên, Công ty cổ phần
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.
 •  Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp.
 • Bản giải trình lý do điều chỉnh
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án 02 năm gần nhất
 •  Báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu theo quy định (chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp đã có chức năng
  thực hiện quyền nhập khẩu mà không thực hiện quyền phân phối hàng hóa).
 • Để thuận tiện trong việc xem xét về tính hợp pháp của địa điểm cần chuẩn bị (Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm)
 • Văn bản ủy quyền (nếu có)

3.2. Lưu ý

Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa điểm thực hiện dự án đồng thời chuyển địa chỉ trụ sở chính và sang tỉnh, thành phố khác với nơi doanh nghiệp đã đăng ký ban đầu, hồ sơ nộp kèm theo:
– Bản sao hợp lệ Thông báo của Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu về tình trạng kê khai thuế của Người nộp thuế chuyển cơ quan thuế quản lý.
– Bản sao hợp lệ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu, đính kèm Sổ chi tiết tình hình thu nộp thuế của người nộp thuế.
– Bản sao hợp lệ Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm của Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu.
– Danh sách cổ đông sáng lập hiện tại của doanh nghiệp.
– Bản sao (có đóng dấu treo xác nhận của doanh nghiệp) bộ hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp và dự án đầu tư đã nộp tại cơ quan quản lý về đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu (nếu có).

4. Phương thức nộp

– Quy cách hồ sơ:
+ Đóng thành từng quyển
+ Bìa cứng
+ Mục lục hồ sơ
+ Trên bìa hồ sơ ghi rõ : Tên Công ty/ Dự án, Loại hồ sơ (Cấp mới/Điều chỉnh/Giải thể),
thông tin của người nộp (Tên, số điện thoại, địa chỉ)
– Thời gian xem xét:
+ 15 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
+ 30 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Trên đây, là toàn bộ tìm hiểu và phân tích của Legalzone về vấn đề Điều chỉnh GCNĐKĐT do thay đổi địa điểm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Legalzone để được giải đáp.

Related Posts