Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi nào

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thay đổi số điện thoại công ty phải làm thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư hay không? Câu trả lời là có. Pháp luật và thủ tục hành chính ở Việt Nam là vậy. Ngoài thủ tục nhỏ đó, bạn cần quan tâm đến rất nhiều trường hợp khác cũng cần làm thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cụ thể, năm 2021, khi nào doanh nghiệp thực hiện thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Bài viết dưới đây của Legalzone sẽ giải quyết những thắc mắc đó.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các trường hợp thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Năm 2021, khi doanh nghiệp thực thi thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐK đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư quốc tế thực thi theo pháp luật của Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2021. Thì những trường hợp biến hóa những nội dung sau, công ty có vốn đầu tư quốc tế phải điều chỉnh giấy chứng nhận ĐK đầu tư gồm có :

 • Thay đổi thông tin nhà đầu tư;
 • Thay đổi thông tin doanh nghiệp;
 • Thay đổi thông tin dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô,
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Thay đổi hình thức đầu tư;
 • Thay đổi vốn đầu tư;
 • Thay đổi thời hạn thực hiện dự án đầu tư;
 • Thay đổi thông tin nhà đầu tư, thay đổi nhà đầu tư;

Đồng thời khi doanh nghiệp thực thi thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư còn phải biến hóa những nội dung tương quan trong Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp .

Bạn đang đọc: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi nào theo Luật đầu tư mới?

Hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp không phải cấp quyết định chủ trương đầu tư gồm:

Hồ sơ

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thời hạn thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 • Trong thời hạn 10 -15 ngày làm việc.

Trường hợp phải cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư có dự án Bất Động Sản đầu tư đã được đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực thi thủ tục đồng ý chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây :

 • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;
 • Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;
 • Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Lưu ý khi tăng vốn điều lệ cho công ty 100% vốn nước ngoài

Đối với công ty vốn Nước Ta, việc tăng vốn điều lệ cho công ty Nước Ta diễn ra khá đơn thuần, tùy từng mô hình công ty sẽ có biên bản họp, quyết định hành động của đơn vị chức năng quản trị cao nhất và thông tin của đại diện thay mặt về việc tăng vốn. Việc tăng vốn phải được hoàn thành xong trước khi thông tin tới phòng ĐK kinh doanh thương mại và sẽ được phòng ĐK kinh doanh thương mại xem xét và trả hiệu quả trong vòng 3 ngày thao tác. Tuy nhiên so với công ty có vốn quốc tế thì phức tạp hơn một chút ít. Trường hợp này chia ra hai dạng như sau :

 • Trường hợp công ty vốn nước ngoài không có giấy chứng nhận đầu tư
 • Trường hợp này do các trường hợp mua lại vốn góp, cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với các tổ chức kinh tế đã được thành lập ở Việt Nam trước đó. Trường hợp này sẽ cần làm thủ tục xin góp thêm vốn bên phòng đầu tư, sau đó sẽ làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh.
 • Trường hơp công ty có vốn nước ngoài có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Trường hợp này sẽ làm qua 2 bước, một là điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bên phòng đầu tư, bước 2 sẽ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh do tăng vốn.
 • Bước 1: Xin chấp thuận góp vốn

Việc tăng vốn thực chất là việc góp thêm vốn ( công ty tnhh ) hoặc mua thêm CP ( công ty CP ) do vậy, đa phần những trường hợp khi tăng vốn trước khi triển khai cần làm thủ tục xin đồng ý chấp thuận góp vốn trước khi chuyển tiền

 • Bước 2: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Công ty chuẩn bị sẵn sàng : Biên bản họp, quyết đinh, thông tin, văn bản chuyển nhượng ủy quyền … gửi tới phòng ĐK kinh doanh thương mại cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Phòng ĐK kinh doanh thương mại sẽ xử lý trong vòng 3 ngày thao tác. Thực tế thì sẽ lâu hơn lê dài 5 – 7 ngày .

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (điều chỉnh vốn đầu tư của dự án)

Nhà đầu tư chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ gồm :

 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tới thời điểm điểm chỉnh;
 • Bản Giải trình về việc nhà đầu tư tăng vốn thực hiện dự án, nêu rõ nguồn vốn tăng lên; báo cáo tài chính 2 năm gần nhất (có kiểm toán);
 • Hồ sơ khác (biên bản họp, quyết định, văn bản đề nghị điều chỉnh, ủy quyền..) gửi tới phòng đầu tư nước ngoài hoặc ban quản lý khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Lưu ý : Đối với những doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo Luật đầu tư năm 2005, chưa thực thi thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư theo lao lý hoàn toàn có thể triển khai đồng thời thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư với thủ tục nêu trên .

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ( cơ quan ĐK đầu tư ) gồm có những cơ quan sau :

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
 • Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư bao gồm quy trình nhiều thủ tục và các giấy tờ liên quan, nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào và cần hỗ trợ tư vấn hãy liên hệ Legalzone, Legalzone sẵn lòng mang lại giá trị tư vấn tốt nhất cho bạn!

Related Posts