Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Giải trình điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giải trình điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

giai-trinh-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu

Giải trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là một trong các bước phải có trong thủ tục điều chỉnh chứng giấy chứng nhận đầu tư khi có thay đổi liên quan đến thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Legalzone gửi bạn đọc bài viết dưới đây về vấn đề “Giải trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư”.

Những trường hợp giải trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

Nhà đầu tư phải giải trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi có thay đổi các nội dung sau:

 • Thay đổi tên dự án đầu tư
 • Thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng
 • Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư
 • Thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn
 • Thay đổi vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn
 • Thay đổi thời gian hoạt động của dự án đầu tư
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư giải trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Để thực hiện điều chỉnh giấy chứng đầu tư nhà đầu tư cần giải trình nội dung gồm:

 • Chứng minh về tư cách pháp lý của nhà đầu tư
 • Chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư ít nhất một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Giải trình về nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện dự án, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy địnhc ủa pháp luật về bảo vệ môi trường
 • Giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Thủ tục giải trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Văn bản báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần có thên biên bản họp về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Văn bản giải trình hoặc cung cấp các tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh dự án

Cơ quan giải quyết

 • Phòng đầu tư nước ngoài giải quyết đối với những dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất
 • Bạn quản lý dự án khu công nghiệp, khu chế xuất giải quyết đối với những dựa sn nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Thủ tục giải trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho phòng đăng ký kinh doanh nơi nhà đầu tư đặt dự án đầu tư, gồm có văn bản giấy tờ đã nêu ở trên.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó

Bước 4: Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng chính phủ

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

Trên đây là nội dung về Giải trình giấy chứng nhận đầu tư Legalzone cung cấp đến quý khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn pháp lý miễn phí.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký