Mobile Menu

Hỏi đáp

Chơi hụi là gì?

Hiện nay hình thức tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là chơi hụi) diễn ra trên địa bàn cả nước và đang càng ngày càng gia tăng trong đời sống nhân dân.  Mặc dù đây không phải là một hình thức bị pháp luật ngăn cấm nhưng để tránh trường hợp …

Chơi hụi là gì? Read More »

Scroll to Top