Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Hợp đồng ủy thác đầu tư

Hợp đồng ủy thác đầu tư

image-115

Uỷ thác đầu tư là hình thức kinh doanh đang rất phát triển tại thị trường Việt Nam và hợp đồng ủy thác đầu tư chính là bước quan trọng cần phải làm để thực hiện hoạt động uỷ thác này. Để có thể hiểu rõ hơn hợp đồng ủy thác đầu tư là gì, các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây

Hợp đồng ủy thác đầu tư là gì?

Hợp đồng ủy thác đầu tư Là văn bản pháp lý thỏa thuận giữa hai bên trong việc đầu tư nhằm mục đích hợp tác tạo ra lợi nhuận cho đôi bên, bàn giao việc ủy thác để thực hiện hoạt động đầu tư. Theo đó bên ủy thác có nghĩa vụ giao tiền vốn cho bên nhận ủy thác để thực hiện và bên nhận ủy thác chỉ được hoạt động hay chịu trách nhiệm trong phạm vi mà hợp đồng quy định.

Theo cơ cấu của hợp đồng thì gồm hai bên chính là bên ủy thác và bên nhận uỷ thác. Trong đó bên ủy thác chủ thể vốn là những tổ chức hay cá nhân muốn thực hiện tham gia đầu tư sẽ bàn giao vốn của mình cho bên nhận là các công ty đầu tư chứng khoán, công ty tài chính ngân hàng, hay là những quỹ đầu tư ủy thác quản lý tài chính.

Quy định về hợp đồng ủy thác đầu tư

Để có được một bản hợp đồng ủy thác phù hợp và đảm bảo đối với pháp luật các quy định sẽ phải đáp ứng một số những điều kiện sau đây:

–          Thực hiện ủy thác trên lĩnh vực đầu tư được cho phép

–          Bên nhận không được sử dụng vốn để tham gia vào các hoạt động đầu tư trái phép

–          Hợp đồng phải được sự đồng ý của hai bên và được soạn dựa trên quy định của pháp luật

–          Căn cứ trên quy định về luật đầu tư, luật dân sự, luật chứng khoán, và các văn bản liên quan khác và được sự chấp thuận của cơ quan pháp lý

–          Chủ thể ký kết hợp đồng phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự, có thẩm quyền ký kết hợp đồng trên cơ sở tự do, tự nguyện

Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư phải có những nội dung gì?

Để có thể soạn được bản hợp đồng ủy thác đầu tư phù hợp cần có các điều khoản cơ bản sau:

1. Thông tin của hai bên

Đối với thông tin của các bên ủy thác cần ghi rõ công ty và có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ thể này phải có chuyên môn kinh nghiệm, được chứng nhận từ các cơ quan hợp pháp như vậy mới có thể tránh những rủi ro trong đầu tư.

2. Nội dung ủy thác:

Bao gồm đối tượng ủy thác, mục đích và thời hạn ủy thác. Trong điều khoản cần nêu rõ quy định về hoạt động đầu tư và các thông tin về bên thụ hưởng vốn ủy thác như dự án kinh doanh sản xuất, những tổ chức tín dụng góp vốn,… sự phát hành cổ phiếu, trái phiếu của công ty.

3. Vốn ủy thác

Điều khoản vốn cần có thời hạn ủy thác là bao lâu ngày bắt đầu và ngày kết thúc

Giá trị phải được quy đổi sang một đơn vị tiền tệ nhất định và trách nhiệm khi rút vốn trước thời hạn sẽ như nào

4. Chi phí ủy thác đầu tư

Sẽ bao gồm những chi phí sau:

–  Chi phí quản lý

–  Chi phí hàng năm

–  Chi phí thực hiện

–  Lãi suất cố định

5. Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác

Quyền của bên ủy thác

Bên ủy thác có quyền cung cấp hồ sơ, tài liệu của bên nhận ủy thác để chứng minh hoạt động của bên nhận là đúng theo quy định của pháp luật, họ có quyền giám sát, kiểm tra bên nhận thực hiện hoạt động trong phạm vi được ủy thác.

Nghĩa vụ bên ủy thác

Không được can thiệp vào quá trình đầu tư của bên nhận ủy thác

Có nghĩa vụ phải thanh toán tất cả chi phí cho bên nhận theo điều khoản hợp đồng

Cung cấp cho bên nhận thông tin, tài liệu có liên quan theo quy định của hợp đồng

6.Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác

Quyền bên nhận ủy thác

Có quyền được từ chối yêu cầu nhận ủy thác khi thấy hợp đồng được soạn không đúng với quy định của pháp luật, nội dung và điều khoản liên quan đến phạm vi hợp đồng không hợp lệ.

Được nhận phí ủy thác theo như hợp đồng quy định

Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc ủy thác

Nghĩa vụ bên nhận ủy thác

Xem xét, đánh giá chức năng trong phạm vi hợp đồng

Thực hiện đúng nội dung mà hợp đồng được soạn

Kiểm tra, giám sát sử dụng vốn ủy thác của bên kia sao cho hợp lý, không trái với quy định pháp luật

Thông báo cho bên ủy thác thực hiện nội dung ủy thác

Khi hợp đồng được chấm dứt trước hạn, bên nhận ủy thác có nghĩa vụ hoàn trả số tiền ủy thác bao gồm cả giấy tờ, hồ sơ liên quan để chấm dứt hợp đồng trước hạn theo quy định mà hợp đồng soạn.

7. Chuyển giao nghĩa vụ trong hợp đồng

8. Cách thức giải quyết tranh chấp của các bên

Sẽ được soạn dựa trên các quy định đảm bảo phù hợp với pháp luật.

Tuy hợp đồng ủy thác có những tiêu chí cơ bản như vậy nhưng tùy vào loại hình đầu tư mà sẽ có những mẫu riêng đa dạng khác nhau phụ thuộc vào cơ quan đầu tư hay trên lĩnh vực đầu tư mà soạn ra. Để soạn được mẫu hợp đồng đòi hỏi người thực hiện phải có kinh nghiệm kiến thức, kĩ năng chuyên môn cũng như sự hiểu biết về pháp luật.

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký