Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế và xử phạt về hành vi khai sai tờ khai ?

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế và xử phạt về hành vi khai sai tờ khai ?

Ho-so-khai-thue-la-gi

Cơ sở pháp lý quy định khai thuế, phạt thuế

– Luật Quản lý thuế năm 2019

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn

Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp mới và phân công cơ quan thuế quản lý

Quyết định 2845/QĐ-BTC phân công cơ quan thuế quản lý người nộp thuế

Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan

Cách hiểu về hồ sơ khai thuế, khai bổ sung hồ sơ khai thuế ?

Hồ sơ khai thuế là tờ khai thuế và các chứng từ, tài liệu liên quan làm căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế với nhà nước do người nộp thuế lập và gửi đến cơ quan quản lý thuế bằng phương thức điện tử hoặc giấy. Người nộp thuế phải khai tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục theo đúng mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục; nộp đầy đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế là việc nộp hồ sơ khai thuế ban đầu bị sai, bị thiếu hoặc thừa dẫn đến việc cần sửa đổi, bổ sung tờ khai đã nộp sao cho đúng trong một thời hạn nhất định mà pháp luật cho phép. Lưu ý là nên khai bổ sung trước khi có quyết định thanh tra kiểm tra thuế.

Hồ sơ khai thuế
Hồ sơ khai thuế

Ý nghĩa hồ sơ khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế ?

Hồ sơ khai thuế là căn cứ để người nộp thuế tính số tiền thuế phải nộp, nộp bổ sung, tiền chậm nộp và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định . Cơ quan quản lý thuế thực hiện ấn định thuế theo quy định trong trường hợp phát hiện người nộp thuế khai không đầy đủ, không chính xác về căn cứ tính thuế; số tiền thuế phải nộp trong hồ sơ khai thuế. Cơ quan quản lý thuế căn cứ hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thông tin quản lý thuế để tính số tiền thuế phải nộp và thông báo số tiền thuế phải nộp cho người nộp thuế theo quy định.

Việc quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế nhằm mục đích khắc phục những sai sót đối với hoạt động của doanh nghiệp, tạo cơ hội cho doanh nghiệp sửa sai, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, để thông tin quản lý doanh nghiệp của cơ quan thuế và hồ sơ lưu doanh nghiệp thống nhất.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

a) Tờ khai bổ sung;

b) Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

Nội dung khai bổ sung bao gồm:

– Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC; đối với các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan mà Hệ thống không hỗ trợ khai bổ sung thì việc khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

– Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan được khai bổ sung thông tin trên tờ khai hải quan, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem thêm: Quy định của pháp luật về chứng từ kế toán

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế

Để đảm bảo các công việc trên được thực hiện một cách phù hợp và có khuôn khổ thì gắn với trách nhiêm của cơ quan quản lý thuế như sau:

+ Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế qua hình thức nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế; nhận hồ sơ gửi qua đường bưu chính; hoặc nhận hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế.

+ Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định thì thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Nộp hồ sơ khai thuế bị chậm thì bị phạt như thế nào ?

Theo Nghị định 125/2020 /NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn có 2 trường hợp chính về hành vi khai sai hồ sơ khai thuế và phạt về hành vi vi phạm đó như sau:

+ Xử phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

+ Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện.

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn. Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Website: https://legalzone.vn/https://thutucphapluat.com/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký