Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Nội dung chính của bài viết

Công ty Luật Legalzone cung cấp mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng đối với hoạt động của luật sư, người đại diện hợp pháp hoặc đại diện theo ủy quyền của đương sự tham gia giải quyết các vụ án tại tòa án nhân dân các cấp:

Lưu ý khi soạn thảo mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

– Theo Luật Công chứng 2014 và Bộ luật tố tụng dân sự 2015 hiện hành, Giấy ủy quyền tham gia tố tụng không bắt buộc phải công chứng.

– Khi ký Giấy ủy quyền tham gia tố tụng bạn cần đặc biệt chú ý đến phạm vi ủy quyền, nội dung công việc được ủy quyền, thời hạn có hiệu lực của giấy ủy quyền.

– Bạn cần lưu ý, đối với việc ly hôn, bạn không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. 

Bản chất của “Giấy ủy quyền tham gia tố tụng”?

“Giấy ủy quyền tham gia tố tụng” là một hình thức đại diện theo ủy quyền giữa cá nhân với tổ chức – đơn vị có đủ điều kiện đại diện tham gia tố tụng, ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình tham gia tố tụng trong vụ việc mà người ủy quyền là đương sự hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

Giấy ủy quyền tham gia tố tụng được sử dụng trong những trường hợp nào?

Khi bạn vì một lý do nào đó không thể tham gia tố tụng trong vụ việc của bạn hoặc bạn muốn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình nên muốn ủy quyền cho người khác có đủ khả năng để tham gia tố tụng thay cho bạn thì có thể ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức có đủ điều kiện, thẩm quyền thay mặt bạn tham gia tố tụng.

Riêng đối với vụ việc ly hôn thì không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng nên Giấy ủy quyền tham gia tố tụng không được sử dụng trong trường hợp này.

Những hậu quả khi không có Giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Giấy uỷ quyền tham gia tố tụng được đóng vai trò như là giấy tờ pháp lý bắt buộc để người đại diện ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham gia tố tụng, nếu không có Giấy ủy quyền tham gia tố tụng thì người được ủy quyền không được phép đại diện cho người ủy quyền tham gia tố tụng.

Việc ủy quyền chỉ thông qua thỏa thuận miệng mà không sử dụng đến “Giấy ủy quyền tham gia tố tụng” sẽ không được Tòa án chấp thuận cho phép người đại diện ủy quyền tham gia tố tụng trong các vụ việc thay cho người ủy quyền có liên quan đến vụ việc.

Giấy ủy quyền tham gia tố tụng cần có những nội dung chính nào?

Một mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng thường bao gồm các nội dung chính sau:

(1)  Thông tin các bên liên quan

– Thông tin cá nhân của Bên ủy quyền như: Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, quốc tịch…

– Thông tin của Bên được ủy quyền như: Tên tổ chức, địa chỉ, mã số thuế, số diện thoại, thông tin người đại diện,…

(2)  Thời gian hiệu lực của giấy ủy quyền

Trong giấy ủy quyền bạn cần ghi rõ thời gian hiệu lực của giấy ủy quyền để người được ủy quyền căn cứ vào đó đến làm việc cho phù hợp, tránh việc giấy ủy quyền được sử dụng lại nhiều lần không đúng mục đích.

(3)  Nội dung ủy quyền

Nội dung công việc của người được ủy quyền nhận trách nhiệm cần ghi rõ ràng, chi tiết để người được ủy quyền và cả người hợp tác hỗ trợ tại cơ sở có thể nắm được một cách minh bạch và cụ thể.

Việc cần làm sau khi soạn xong Giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Sau khi soạn thảo xong Giấy ủy quyền tham gia tố tụng, các bên cần thực hiện các thao tác sau để Giấy ủy quyền có hiệu lực pháp lý.

– Bước 1: Bạn in Giấy ủy quyền thành hai bản.

– Bước 2: Các bên ký vào Giấy ủy quyền.

– Bước 3: Mỗi bên giữ 1 bản Giấy ủy quyền để lưu trữ.

Ứng dụng công nghệ thời đại 4.0, Legalzone hân hạnh mang đến cho bạn công cụ hỗ trợ soạn thảo và ký hợp đồng online nhanh chóng dù bạn đang ở đâu hay trên thiết bị gì. Bạn chỉ cần thực hiện các thao tác sau:

– Bước 1: Soạn thảo Giấy ủy quyền online dưới sự hướng dẫn của Luật sư/Chuyên gia pháp lý trên hệ thống Legalzone

– Bước 2: Bên soạn thảo mời Bên còn lại ký thông qua email.

– Bước 3: Các bên lưu Giấy ủy quyền về thiết bị điện tử của mình hoặc in ra để lưu trữ.

Với ứng dụng công nghệ, đội ngũ Luật sư của Legalzone đảm bảo việc soạn thảo và ký giao kết Giấy ủy quyền online của các bên là hoàn toàn có giá trị pháp lý theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền tham gia tố tụng chịu sự điều chỉnh của những văn bản pháp luật chủ yếu nào?

Giấy ủy quyền tham gia tố tụng chịu sự điều chỉnh chủ yếu của các quy định pháp luật sau:

– Căn cứ xác lập quyền đại diện được quy định tại Điều 135 Bộ luật dân sự 2015.

– Đại diện theo ủy quyền được quy định tại Điều 138 Bộ luật dân sự 2015.

– Quy định về người đại diện tại Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

– Các quy định pháp luật khác đối với các trường hợp cụ thể về lập Giấy ủy quyền.

Một số mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Mẫu số 1: mẫu  giấy ủy quyền tham gia tố tụng đối với tổ chức

Legalzone giới thiệu tới quý đọc giả mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng mới nhất đối với bên ủy quyền là tổ chức như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

– Tên Cá nhân/Tổ chức:……………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ………………………………

………………………………………………………………………

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp ngày…………

– Điện thoại…………………………..Fax:…………………………………………

 – Đại diện theo  pháp luật: Ông/Bà:…………………… Chức vụ:………..

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

– Tên tổ chức:………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………

– Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………..

– Chức danh:…………………………………………………………………………

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án ……………………………………….

THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

Thời hạn uỷ quyền là …………. . kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.

UỶ QUYỀN LẠI:

Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.

……….., ngày …….. tháng …….. năm ………..

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN

 

Mẫu số 2: mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng đối với cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

– Tên Cá nhân/Tổ chức:……………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ………………………………

………………………………………………………………………

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp ngày…………

– Điện thoại…………………………..Fax:…………………………………………

 – Đại diện theo  pháp luật: Ông/Bà:…………………… Chức vụ:………..

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

– Tên Cá nhân/Tổ chức:……………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ………………………………

………………………………………………………………………

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp ngày…………

– Điện thoại…………………………..

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án ……………………………………….

THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

Thời hạn uỷ quyền là …………. . kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.

UỶ QUYỀN LẠI:

Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.

……….., ngày …….. tháng …….. năm ………..

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ CÁ NHÂN

 Mẫu số 3: mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng mới nhất đối với cá nhân:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-O0O———–

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG (Mẫu)

Kính gửi:      UBND XÃ (PHƯỜNG)………………………………….

                                      TOÀ ÁN NHÂN DÂN …………………………………….

Tôi là: ……………………………….. Sinh ngày: ……………………..

CMND số:………………………….. Ngày cấp:………………………. Nơi cấp:…………………………

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………………………………….

Chỗở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

Hiện tôi là nguyên đơn(Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan)trong vụ kiện dân sự về …………………….giữa ……………………………và ……………………

(Theo Giấy triệu tập số: ………của Tòa án nhân dân …………..ngày…… tháng…….. năm….).

Vì lý do……………………………………………………………………………………………………

vì vậy tôi làm đơn này với mục đích là ủy quyền toàn bộ việc giải quyết tranh chấp cho:

Ông (Bà):………………………………. Sinh ngày: ………………………….

CMND số:………………………….. Ngày cấp:………………………. Nơi cấp:…………………………

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

Kể từ khi ký giấy ủy quyền này, ông (bà)…………………………………………….được toàn quyền thay mặt tôi để tham gia giải quyết vụ kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi cam kết sẽ không có bất cứ thắc mắc hay khiếu kiện gì nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

………..,ngày …….tháng ………năm ………….

Người ủy quyền

(Kývà ghi rõ họ tên)

Trên đây là một số mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng Legalzone gửi quý khách hàng tham khảo, hãy liên hệ với chúng tôi khi có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp không chỉ là trong các lĩnh vực Luật hình sự mà trong mọi lĩnh vực liên quan đến pháp luật

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

https://thutucphapluat.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

Bài viết mới