Tư vấn doanh nghiệp

Ngành, nghề cấm kinh doanh

Ngày 17/6/2020, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, riêng khoản 3 Điều 75 có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020. So với các quy định hiện hành thì Luật Đầu tư năm 2020 có nhiều điểm mới như các quy định về ngành, nghề cấm kinh doanh; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục đầu tư…

Các ngành, nghề cấm kinh doanh

Các ngành, nghề cấm kinh doanh

Xem thêm: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã được bổ sung vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Như vậy, các hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm bao gồm:

1. Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật Đầu tư 2020;

2. Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật Đầu tư 2020;

3. Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật Đầu tư 2020;

4. Kinh doanh mại dâm;

5. Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

6. Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

7. Kinh doanh pháo nổ;

8. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm 1, 2 và 3 trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Đáng chú ý, Luật Đầu tư năm 2020 đã bổ sung nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như: Kinh doanh dịch vụ cai nghiện thuốc lá, điều trị HIV/AISD, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em; kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt); kinh doanh dịch vụ kiến trúc; đăng kiểm tàu cá; đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá,…

Ngoài ra, nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trước đây bị bãi bỏ như: Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại; nhượng quyền thương mại; kinh doanh dịch vụ Logistic; kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển; kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm; kinh doanh dịch vụ tiêm chủng;… Việc cắt giảm nhiều ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm góp phần đơn giản thủ tục, xóa bỏ rào cản trong hoạt động kinh doanh; bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

Quy định về ngành nghề ưu đãi đầu tư cũng được mở rộng hơn trước.

Cụ thể, Luật Đầu tư năm 2020 bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư như sau: Giáo dục đại học; sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ; sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế; sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành. Luật Đầu tư năm 2020 cũng bổ sung quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt. Theo đó, Chính phủ quyết định việc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội. Mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai.

Đặc biệt, Luật Đầu tư năm 2020 cũng bổ sung một số chất mới vào Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh tại Phụ lục I như Lá Khat, Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện (trừ trường hợp ethyl este của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện mà không còn chứa chất ma túy từ thuốc phiện). Ngoài ra, nhiều loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản cũng được bổ sung vào Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm tại Phụ lục III như Vượn má vàng trung bộ, Vượn siki, Cầy gấm, Đại bàng đầu nâu, Kền kền ấn độ, Kền kền ben gan, Cắt lớn, Trĩ sao, Gà lôi trắng, Tắc kè đuôi vàng, Thằn lằn cá sấu, Cá sấu nước lợ (Cá sấu hoa cà), Cá sấu nước ngọt (Cá sấu xiêm),…

Luật Đầu tư năm 2020 cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư kinh doanh gồm Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Điện ảnh, Luật Quy hoạch đô thị. Qua đó, góp phần khắc phục những bất cập đang là điểm nghẽn đối với môi trường kinh doanh do sự trùng lặp, chồng chéo giữa các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh.