Tin tức

Những thay đổi cần biết khi kinh doanh karaoke, vũ trường từ 01/09/2019

Karaoke, vũ trường là những dịch vụ ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Để quản lý chặt chẽ hoạt động này, ngày 19/06/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Theo đó, người kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cần lưu ý một số vấn đề sau:

Lưu ý chung khi kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường:

1. Kết cấu phòng:

– Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát, phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

So với quy định hiện hành thì từ ngày 01/9/2019:

+ Việc kinh doanh dịch vụ karaoke không được đặt chốt cửa bên trong phòng hoặc đặt thiết bị báo động dù với bất kỳ mục đích nào. Khác với hiện tại có thể lắp đặt nếu việc này không nhằm mục đích để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Khoản 3 Điều 30 Nghị định 103/2009/NĐ-CP)

+ Kinh doanh dịch vụ vũ trường: pháp luật hiện hành không có yêu cầu này.

2. Bài hát được sử dụng:

– Chỉ sử dụng các bài hát được phép phổ biến, lưu hành.

Quy định này có sự thay đổi so với quy định hiện hành tại khoản 3 Điều 32, Khoản 4 Điều 27 Nghị định 103/2009/NĐ-CP:

“Điều 32. Trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh karaoke

Khi hoạt động kinh doanh karaoke, chủ cơ sở kinh doanh phải tuân thủ theo các quy định sau đây:

3. Chỉ được sử dụng bài hát đã được phép phổ biến; băng, đĩa đã dán nhãn kiểm soát theo quy định;

…”

“Điều 27. Trách nhiệm của chủ kinh doanh vũ trường

Khi hoạt động kinh doanh vũ trường, chủ kinh doanh phải tuân theo các quy định sau đây:

4. Chỉ sử dụng những bài hát, tác phẩm âm nhạc được phép lưu hành để khiêu vũ;
…”
Như vậy, từ ngày 01/9/2019:

+ Đối với dịch vụ karaoke, bài hát được sử dụng có thêm các bài hát được phép lưu hành, và không còn quy định về việc sử dụng băng, đĩa đã dán nhãn kiểm soát theo quy định, thay vào đó là bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;

+ Đối với dịch vụ vũ trường: không còn được sử dụng tác phẩm âm nhạc được phép lưu hành, bài hát được sử dụng có thêm các bài hát được phép phổ biến.

Lưu ý riêng với từng dịch vụ:

– Dịch vụ karaoke:

+ Không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

Từ ngày 01/9/2019, không còn cho phép hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng đối với phòng karaoke trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp (quy định hiện hành tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định 103/2009/NĐ-CP)

– Dịch vụ vũ trường:

+ Địa điểm: cách trường học, bệnh viện, có sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử – văn hóa từ 200m2 trở lên;

So với quy định hiện hành tài khoản 1 Điều 24 Nghị định 103/2009/NĐ-CP thì bỏ yêu cầu địa điểm kinh doanh vũ trường phải cách cơ quan hành chính nhà nước từ 200m2 trở lên;

+ Không được hoạt động từ 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

Từ ngày 01/9/2019 thì thời gian hoạt động của vũ trường được mở rộng hơn (được hoạt động thêm trong thời gian 0 giờ sáng đến trước 02 giờ sáng) với mọi cơ sở kinh doanh. So với quy định hiện hành, nguyên tắc các cơ sở không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, việc được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng chỉ với phòng vũ trường trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp.

   

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd