Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam
LLC toàn bộ hoặc một phần sở hữu nước ngoài
Dịch vụ thành lập đầu tiên tại Việt Nam cam kết bảo hành sản phẩm 10 năm
Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam
LLC toàn bộ hoặc một phần sở hữu nước ngoài
Dịch vụ thành lập đầu tiên tại Việt Nam cam kết bảo hành sản phẩm 10 năm

Việt Nam Ấn bản

Tải mẫu đăng ký thành lập công ty Việt Nam

1.

Tài liệu Công ty TNHH thuê nhà xưởng

Mô tả

Mã QR

Tải về

Hợp đồng thuê địa điểm thực hiện dự án

Ngành nghề, mục tiêu của dự án

2.

Tài liệu bên cho thuê nhà xưởng

Mô tả

Mã QR

Tải về

(01) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(02) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

(03) Giấy tờ về môi trường: Giấy phép môi trường

(04) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của địa điểm

(05) Quyết định thuê đất/ giao đất…

(06) Hợp đồng thuê đất

(07) Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng

(08) Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; Hoàn công

(09) Bản vẽ nhà xưởng đánh dấu vị trí thuê

(10) Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC

(11) Nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Dịch vụ đề nghị

Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thông tin chung
Loại hình kinh doanh
LLC hoàn toàn thuộc sở hữu nước ngoài (công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam)
Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%
Nền tảng Luật Anh Quốc
Luật doanh nghiệp
Tham gia vào hiệp ước không đánh thuế 2 lần
Thời gian thành lập công ty (Khoảng., ngày)
10 ngày làm việc
Yêu cầu cần có cho pháp nhân
Số lượng Cổ đông tối thiểu 1
Số lượng Giám đốc tối thiểu 1
Cho phép giám đốc là pháp nhân Không
Vốn điều lệ/Số cổ phần thông thường US$10,000
Yêu cầu người/pháp nhân địa phương
Văn phòng đăng ký/Công ty đại diện
Công ty thư ký/quản lý
Họp tại quốc gia thành lập
Không bắt buộc
Giám đốc, Cổ đông tại vùng lãnh thổ
Giám đốc địa phương là bắt buộc. Cổ đông địa phương không bắt buộc
Được truy cập công khai
Trách nhiệm thường niên
Báo cáo thường niên
Kế toán – Kiểm toán
Phí thành lập công ty
Phí dịch vụ của chúng tôi (Năm đầu tiên) US$ 844
Phí chính phủ và phí dịch vụ bắt buộc US$ 199
Phí gia hạn thường niên
Phí dịch vụ của chúng tôi (Từ năm thứ 2 trở đi) US$ 0
Phí chính phủ và phí dịch vụ bắt buộc US$ 199

Công ty liên doanh tại Việt Nam

Thông tin chung
Loại hình kinh doanh
LLC thuộc sở hữu nước ngoài (Công ty liên doanh Việt Nam)
Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%
Nền tảng Luật Anh Quốc
Luật doanh nghiệp
Tham gia vào hiệp ước không đánh thuế 2 lần
Thời gian thành lập công ty (Khoảng., ngày)
10 ngày làm việc
Yêu cầu cần có cho pháp nhân
Số lượng Cổ đông tối thiểu 1
Số lượng Giám đốc tối thiểu 1
Cho phép giám đốc là pháp nhân Không
Vốn điều lệ/Số cổ phần thông thường US$ 50,000
Yêu cầu người/pháp nhân địa phương
Văn phòng đăng ký/Công ty đại diện
Công ty thư ký/quản lý
Họp tại quốc gia thành lập
Không bắt buộc
Giám đốc, Cổ đông tại vùng lãnh thổ
Được truy cập công khai
Trách nhiệm thường niên
Báo cáo thường niên
Kế toán – Kiểm toán
Phí thành lập công ty
Phí dịch vụ của chúng tôi (Năm đầu tiên) US$ 675
Phí chính phủ và phí dịch vụ bắt buộc US$ 199
Phí gia hạn thường niên
Phí dịch vụ của chúng tôi (Từ năm thứ 2 trở đi) US$ 0
Phí chính phủ và phí dịch vụ bắt buộc US$ 199
 
Start typing to see posts you are looking for.
My account