Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam
LLC toàn bộ hoặc một phần sở hữu nước ngoài
Dịch vụ thành lập đầu tiên tại Việt Nam cam kết bảo hành sản phẩm 10 năm
Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam
LLC toàn bộ hoặc một phần sở hữu nước ngoài
Dịch vụ thành lập đầu tiên tại Việt Nam cam kết bảo hành sản phẩm 10 năm

Câu hỏi thường gặp cho Sự hình thành công ty Việt Nam

Người nước ngoài muốn thành lập công ty tại Việt Nam cần lưu ý các điều kiện sau:

 • Trong hầu hết các ngành công nghiệp, họ có thể sở hữu 100% cổ phần của doanh nghiệp.
 • Trong một vài ngành được lựa chọn, thành lập công ty tại Việt Nam chỉ được phép trong một thỏa thuận liên doanh với một cổ đông cá nhân hoặc doanh nghiệp Việt Nam.

One IBC sẽ tư vấn cho quý khách về sự cần thiết của một đối tác liên doanh tại Việt Nam.

Xem thêm:

 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

Người nước ngoài đăng ký một doanh nghiệp mới tại Việt Nam đáng chú ý là phải mở một tài khoản vốn trong nước, mà họ sẽ phải sử dụng để bơm vốn cổ phần cho công ty họ.

Một nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập một pháp nhân mới với tư cách là một doanh nghiệp hoàn toàn thuộc sở hữu nước ngoài hoặc là một liên doanh.

Trong trường hợp này, một nhà đầu tư phải nộp đơn xin chứng nhận đăng ký đầu tư (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), trước đây được gọi là chứng nhận đăng ký kinh doanh (trước đây là BRC).

Một nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể góp vốn vào một pháp nhân hiện có tại Việt Nam, không yêu cầu phát hành IRC hoặc ERC.

Vì vậy, đối với các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tiên của họ tại Việt Nam, việc hợp nhất pháp nhân Việt Nam diễn ra đồng thời với việc cấp phép cho dự án đầu tiên của họ. Nói cách khác, một nhà đầu tư nước ngoài không thể kết hợp một pháp nhân mà không có dự án.

Tuy nhiên, sau dự án đầu tiên, một nhà đầu tư có thể thực hiện các dự án bổ sung sử dụng pháp nhân được thành lập hoặc bằng cách thiết lập một pháp nhân mới.

Xem thêm: 

 • Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
 • Điều kiện người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài (giống như nhà đầu tư địa phương) có thể chọn một trong những pháp nhân Việt Nam sau đây để thực hiện dự án:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), dưới hình thức một thành viên LLC hoặc một LLC có hai hoặc nhiều hơn (tối đa 50) thành viên.
 • Công ty cổ phần là công ty có ít nhất ba cổ đông nhưng không có số lượng cổ đông tối đa.
 • Doanh nghiệp hợp tác.
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Xem thêm:

 • Thành lập công ty tại Việt Nam
 • Phí đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Hai yếu tố chính khiến nhà đầu tư nước ngoài chọn loại hình công ty liên doanh tại Việt Nam là:

 • (i) một số lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam yêu cầu liên doanh thiết lập sự hiện diện thương mại tại Việt Nam;
 • (ii) bên Việt Nam có một tài sản quan trọng, bí quyết và kiến ​​thức địa phương hoặc các yếu tố khác làm cho Liên doanh trở thành lựa chọn ưu tiên.

Ví dụ, trong các dự án phát triển bất động sản, bên Việt Nam thường có quyền sử dụng đất, theo luật pháp không thể chuyển trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài, nhưng có thể được đóng góp vào liên doanh.

Xem thêm:

 • Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
 • Thành lập công ty liên doanh ở Việt Nam

Tỷ lệ thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tiêu chuẩn là 20%, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí sẽ phải chịu mức thuế từ 32% đến 50%;

Cổ tức mà một công ty Việt Nam trả cho các cổ đông doanh nghiệp sẽ được miễn thuế hoàn toàn. Hơn nữa, không có thuế khấu trừ sẽ được áp dụng đối với cổ tức được nộp cho các cổ đông doanh nghiệp ở nước ngoài. Đối với cổ đông cá nhân, thuế khấu trừ sẽ là 5%;

Các khoản thanh toán lãi và tiền bản quyền trả cho các cá nhân không cư trú hoặc các tổ chức doanh nghiệp sẽ phải chịu thuế khấu trừ lần lượt là 5% và 10%;

Thuế thu nhập cá nhân cho cư dân được đánh thuế theo một hệ thống lũy ​​tiến, dao động từ 5% đến 35%. Tuy nhiên, đối với các cá nhân không cư trú (người nước ngoài), thuế được đánh thuế ở mức 20%.

Xem thêm: 

 • Phí dịch vụ kiểm toán
 • Mở công ty ở Việt Nam

Có ba mức thuế VAT: 0%, 5% và 10%, tùy thuộc vào bản chất của giao dịch.

 • Thuế suất 0% áp dụng cho hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa và dịch vụ không chịu giá trị gia tăng; dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; cung cấp tín dụng, chuyển nhượng vốn và dịch vụ tài chính phát sinh; dịch vụ bưu chính viễn thông; và các sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khai thác và khoáng sản chưa qua chế biến.

Xem thêm:

 • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm phải được nộp cho Tổng cục Thuế trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, công ty sẽ được yêu cầu thực hiện thanh toán thuế thu nhập hàng quý, dựa trên ước tính.

Hồ sơ kế toán phải được lưu giữ bằng nội tệ, đó là đồng Việt Nam. Tài liệu phải được viết bằng tiếng Việt, mặc dù chúng có thể đi kèm với một ngôn ngữ nước ngoài phổ biến như tiếng Anh.

Một công ty kiểm toán có trụ sở tại Việt Nam phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp nước ngoài. Các báo cáo này phải được nộp cho cơ quan cấp phép, Bộ Tài chính, cơ quan thống kê và cơ quan thuế 90 ngày trước khi kết thúc năm.

Xem thêm:

 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài
Start typing to see posts you are looking for.
My account