Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Nội dung chính của bài viết

Nhằm cung cấp những thông tin pháp lý liên quan đến thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, cung như cung cấp những lưu ý khi thực hiện thủ tục này, Legalzone  gửi đến bạn đọc qua bài viết dưới đây. 

Thay đổi ngành nghề kinh doanh không có điều kiện

– Nếu doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh không có điều kiện thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bình thường là tra mã số ngành nghề theo mã ngành 4 số và đăng ký bổ sung  ngành nghề kinh doanh vào hồ sơ.

– Ví dụ: Sau khi vào danh sách ngành nghề kinh tế cấp 4, Nếu doanh nghiệp bạn muốn hoạt động kinh doanh ngành nghề thương mại, bán buôn phụ tùng của xe máy thì các bạn có thể đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh mã 4 số và bổ sung vào hồ sơ như sau:

4543

 

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

 

45431

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

 

45432

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

 

45433

Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

Nếu công ty bạn muốn hoạt động kinh doanh trong một số ngành nghề khác với ngành nghề bạn đã đăng ký.

Ví dụ như muốn quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến vải, hàng may mặc thời trang, giày dép thì cần tiến hành tra cứu và bổ sung mã ngành nghề kinh doanh như sau:

4641

 

 

 

46411

Bán buôn vải

 

46412

Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác

 

46413

Bán buôn hàng may mặc

 

46414

Bán buôn giày dép

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện

– Nếu doanh nghiệp muốn tiến hành đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh khi doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện về mức vốn pháp định hoặc đáp ứng đủ điều kiện về chứng chỉ hành nghề.

– Ví dụ nếu doanh nghiệp của bạn muốn đăng ký nộp hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh  là kinh doanh bất động sản (ngành này yêu cầu mức vốn pháp định là 20 tỷ), do vậy doanh nghiệp bạn muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì trước tiên cần tăng vốn lên 20 tỷ trước, sau đó mới bổ sung ngành nghề này được.

+ Đối với doanh nghiệp có 100% vốn Việt Nam thì chỉ cần thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh trên giấy chứng nhận doanh nghiệp, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ đơn giản hơn so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

+ Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh thì cần thực hiện trên 2 giấy: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 Đồng thời còn phải đối chiếu ngành nghề kinh doanh đó có phù hợp với cam kết gia nhập WTO – Tổ chức thương mại thế giới hay không thì mới được phép bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với cam kết.

– Khi tiến hành đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh.

Căn cứ pháp lý thay đổi ngành nghề kinh doanh

– Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/11/2015

Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Trường hợp thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Nội dung Thông báo bao gồm:

Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh qua mạng, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty

Chuẩn bị hồ sơ bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thông báo của người đại diện pháp luật về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2. Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. (File này chi áp dụng đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty Cổ Phần, công ty Hợp danh, Không áp dụng đối với công ty TNHH 1 Thành viên, doanh nghiệp tư nhân).
3. Quyết định của Chủ tịch HĐTV/HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
4. Các văn bản, chứng chỉ tương ứng đi kèm (Đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

Bước 1: Chuẩn bị danh sách ngành nghề kinh doanh mà bạn dự tính bổ sung, bạn cần tra cứu trong danh mục ngành nghề kinh doanh đã được giới thiệu ở trên để áp vào hồ sơ.
Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh theo biểu mẫu quy định và hướng dẫn ở trên
Bước 3: Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh tại Tỉnh/Thành phố sở tại.
Bước 4: Nhận kết quả giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh
Việc tiến hành đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh đồng nghĩa với việc phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để có thể cập nhật dữ liệu ngành nghề kinh doanh dự tính bổ sung trên hệ thống thông tin doanh nghiệp đã đăng ký.

Doanh nghiệp cần phải nắm bắt được để có sự thay đổi hồ sơ đăng ký kinh doanh phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn của Legalzone

Soạn thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký)

Soạn quyết định bằng văn bản thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh (do chủ sở hữu hoặc tịch hội đồng thành viên ký).

Soạn biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với công ty cổ phần hoặc TNHH 2 thành viên trở lên)

Nếu giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp chưa mã hóa ngành nghề kinh doanh (DN thành lập từ trước ngày 20/08/2018 và chưa lần nào thay đổi GPKD) thì Legalzone sẽ mã hóa ngành nghề trong quá trình bổ sung ngành nghề

Chuẩn bị mục lục hồ sơ đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh qua mạng, bìa hồ sơ theo quy định của sở Kế Hoạch Đầu Tư

Soạn tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty và nhận kết quả tại sở Kế Hoạch Đầu Tư

Soạn và nộp thông báo đã thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan thuế

Bàn giao giấy chứng nhận ngành nghề kinh doanh mới tại nhà cho khách hàng

Hãy liên hệ với chúng tôi khi muốn tiến hành thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan

Bài viết mới