Mobile Menu

Tag: cấp giấy phép đầu tư

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Vốn FDI là gì?

FDI – Foreign Direct Investment là hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài dài hạn của các nhân hay đơn vị nước này vào một nước khác bằng việc sử...

Nội dung nổi bật

Scroll to Top