Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục cấp chứng chỉ xây dựng lĩnh vực giám sát thi công xây dựng hạng 1 như thế nào?

Thủ tục cấp chứng chỉ xây dựng lĩnh vực giám sát thi công xây dựng hạng 1 Thủ tục này được quy định tại khoản 1 Điều 80 Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau: Bước 1: Gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đến cơ quan...

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất Theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP, cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng điều kiện chung, điều kiện chuyên môn và điều kiện tương ứng với các hạng. Cùng Legalzone tìm...

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Theo Điều 76 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định như thế nào? Hãy cùng Legalzone...

Hướng dẫn về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất

Hướng dẫn về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất theo nghị định 15/2021 Để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì ngoài việc đáp ứng những điều kiện đối với chứng chỉ mà còn phải trải qua sát hạch...

Quy định về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất

Quy định về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất Để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì ngoài việc đáp ứng những điều kiện đối với chứng chỉ mà còn phải trải qua sát hạch theo quy định tại...

Trình tự cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng

Legalzone xin giới thiệu đến bạn đọc nội dung của trình tự cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng trong bài viết dưới đây.  Căn cứ pháp lý Luật Xây dựng 2014; Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Nghị định 100/2018/NĐ-CP; Thông tư 08/2018/TT-BXD; Thông tư 172/2016/TT-BTC....

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Legalzone xin giới thiệu đến bạn đọc nội dung của hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng trong bài viết dưới đây.  Căn cứ pháp lý Luật Xây dựng 2014; Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Nghị định 100/2018/NĐ-CP; Thông tư 08/2018/TT-BXD;...

Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Legalzone xin giới thiệu đến bạn đọc nội dung của sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong bài viết dưới đây.  Sát hạch cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng theo quy định pháp luật Căn cứ pháp lý Luật Xây dựng 2014; Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Nghị...

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng

Legalzone xin giới thiệu đến bạn đọc nội dung của điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng trong bài viết dưới đây.  Căn cứ pháp lý Luật Xây dựng 2014; Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Nghị định 100/2018/NĐ-CP; Thông tư 08/2018/TT-BXD; Thông tư 172/2016/TT-BTC....