Tag: ô nhiễm môi trường biển

Môi trường biển

Môi trường biển

Môi trường biển, ô nhiễm môi trường biển là những khái niệm tiền đề quan trọng để tiếp cận khái niệm bảo vệ môi trường biển. Tuy nhiên, trên thực...

Nội dung nổi bật

Hiện tượng suy thoái môi trường

Hiện nay hành tinh xanh đang kêu cứu, do tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường ngày càng gay gắt. Vấn đề suy thoái môi trường ngày càng được quan tâm và chú ý nhiều hơn.