Tag: phá giá tiền tệ

Tiền tệ là gì?

Tiền tệ là gì?

Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện thanh toán; là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một Quốc gia...

Nội dung nổi bật

Hiện tượng suy thoái môi trường

Hiện nay hành tinh xanh đang kêu cứu, do tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường ngày càng gay gắt. Vấn đề suy thoái môi trường ngày càng được quan tâm và chú ý nhiều hơn.