Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Hồ sơ; thủ tục cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định như thế nào? Cùng Legalzone tìm hiểu về vấn đề này.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ pháp lý: 

Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Đăng ký đầu tư đối với dự án không cần quyết định chủ trương đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không cần quyết định chủ trương đầu tư

Thành phần hồ sơ

Căn cứ vào Luật Đầu tư năm 2020; hồ sơ dự án đầu tư như sau:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

– Văn bản chứng thực của nhà đầu tư: Bản sao chứng minh nhân dân; thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.Bản sao Giấy chứng nhận thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức. Hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức

– Đề xuất dự án đầu tư: Bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án; Mục tiêu đầu tư; Quy mô đầu tư; Vốn đầu tư và phương án huy động vốn; Địa điểm; thời hạn; tiến độ đầu tư; Nhu cầu về lao động; Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư; Đánh giá tác động; hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án. 

Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động; nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên đây; trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các giấy tờ kèm theo

– Bản sao một trong các tài liệu sau:

Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư. Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ. Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính. Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư. Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất

Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất; cho thuê đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm. Hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án kinh doanh cảng hàng không; vận tải cảng hàng không:

Gồm các nội dung: Tên công nghệ; Xuất xứ công nghệ; Sơ đồ quy trình công nghệ; Thông số kỹ thuật chính; Tình trạng sử dụng của máy móc; thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Các bước xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp này như sau

Bước 1

Nhà đầu tư soạn hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi hồ sơ đầy đủ thì nộp 1 bộ hồ sơ đến Sở kế hoạch và đầu tư.

Bước 2

Sở kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Sở kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét các điều kiện:

  • Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh
  • Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Nếu chấp thuận; sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu từ chối; sẽ ra thông báo và nêu rõ lý do.

>>> Có thể bạn quan tâm: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Khái niệm

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư là thủ tục điều chỉnh đơn giản hơn so với dự án đầu tư phải quyết định chủ trương đầu tư. Đối với dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư; khi thay đổi các nội dung khác nhau của giấy chứng nhận đầu tư; thủ tục điều chỉnh cũng có sự khác biệt.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi thay đổi các nội dung về tên dự án đầu tư; địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư.

Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên; địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục điều chỉnh chứng nhận đầu tư trong các trường hợp khác

Thủ tục trong trường hợp này áp dụng với các nội dung sau trên giấy chứng nhận đầu tư: địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng; mục tiêu; quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án; tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi; hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Thành phần hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư; gồm:

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
  • Bản sao chứng minh nhân dân; thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; vốn đầu tư và phương án huy động vốn; địa điểm; thời hạn; tiến độ đầu tư; nhu cầu về lao động; đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư; đánh giá tác động; hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
  • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất; cho thuê đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ; xuất xứ công nghệ; sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính; tình trạng sử dụng của máy móc; thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC)đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Lưu ý: Đối với các trường hợp điều chỉnh nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư; chia; tách; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế; điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án; quyết định của tòa án; trọng tài; thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sẽ thực hiện theo quy định cụ thể của từng trường hợp.

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn.

Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

Công ty Luật Legalzone

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Website: https://legalzone.vn/

Hệ thống: Thủ tục pháp luật

Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ Liêm; Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone:https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký