Tin tức

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản là gì ? Hồ sơ, thủ tục và quy trình đăng ký thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào? và một số vướng mắc pháp lý khác liên quan đến hoạt động sàn giao dịch bất động sản sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

1. Cơ sở pháp lý:
– Luật kinh doanh bất động sản năm 2014

– Thông tư 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

– Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 10/2015/tt-bxd ngày 30 tháng 12 năm 2015 của bộ xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, thông tư số 11/2015/tt-bxd ngày 30 tháng 12 năm 2015 của bộ xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 02/2016/tt-bxd ngày 15 tháng 02 năm 2016 của bộ trưởng bộ xây dựng

2. Luật sư tư vấn:
Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản và được hướng dẫn cụ thể tại Điều 24 Thông tư 11/2015/TT-BXD, Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD cụ thể là:

– Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp;

– Phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

– Phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết;

– Phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động;

– Trước khi sàn giao dịch bất động sản hoạt động, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ về Sở Xây dựng địa phương để quản lý, hồ sơ thực hiện theo Khoản 6 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD.

Như vậy, căn cứ quy định trên, để thành lập, hoạt động kinh doanh sàn giao dịch bất động sản thì bạn cần làm theo các thủ tục sau:

Bước 1: Tìm trụ sở chính phù hợp với quy định trên (thể hiện bằng hợp đồng thuê, văn bản xác định quyền sử dụng trụ sở đó chứng minh diện tích và thời gian sử dụng ổn định 12 tháng trở lên)

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 thì có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư nơi bạn đặt trụ sở chính. Về nội dung hồ sơ đăng ký thì tùy vào loại hình doanh nghiệp mà bạn đăng ký thì hồ sơ lại yêu cầu các giấy tờ khác nhau, cụ thể: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân, của công ty hợp danh (Điều 21) của Công ty trách nhiệm hữu hạn (Điều 22), của công ty cổ phần (Điều 23).

Bước 3: Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty bạn cần họp và soạn thảo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch, quyết định tuyển dụng hoặc bầu người quản lí sàn giao dịch, người này phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, Ngoài người này ra công ty ít nhất phải có thêm một người nữa có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Bước 4: Công ty bạn cần làm hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản và gửi tới Phòng quản lí nhà và kinh doanh bất động sản thuộc Sở Xây dựng nơi công ty bạn có trụ sở chính.

Hồ sơ này phải có các nội dung quy định tại Điểm 3 Khoản 6 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD như sau:

6. Điều 24 được sửa đổi như sau:

“Điều 24. Việc thành lập và công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản
3. Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm:
a) Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp;
b) Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý Điều hành sàn”
Sau khi thực hiện các thủ tục trên và được Bộ xây dựng đăng tải thông tin thì sàn của bạn có thể hoạt động.

   

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn: 0984 171 182

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office:ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

————————————

————————————-