Mobile Menu

Trách nhiệm của cổ đông khi công ty phá sản

Nội dung bài viết

Tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất nhiều đến việc sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, cả lớn và nhỏ. Không thể tiếp tục duy trì hoạt động, nhiều doanh nghiệp đứng trước bờ vực phá sản. Trong trường hợp đó, vấn đề được rất nhiều người quan tâm là chủ thể nào có trách nhiệm trong trường hợp công ty phá sản. 

trách nhiệm của cổ đông khi công ty phá sản

Cổ đông công ty cổ phần

Khoản 1 Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

Trách nhiệm của cổ đông khi công ty phá sản

Về nguyên tắc cổ đông công ty cổ phần sẽ phải chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với cổ phần đã mua, trừ 2 trường hợp sau cổ đông sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với cổ phần đã đăng ký mua:

  • Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua quy định tại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua
  • Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn trước ngày công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ
Trách nhiệm của cổ đông khi công ty phá sản

Như vậy, về nguyên tắc cổ đông công ty cổ phần sẽ chịu trách nhiệm giới hạn trong phạm vi cổ phần đã mua/đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty. 

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành, khi công ty cổ phần phá sản thì công ty sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty đối với các khoản nợ của công ty. Theo đó, cổ đông công ty cổ phần cũng sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với cổ phần đã mua/đăng ký mua trong việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của công ty khi phá sản.

Mọi chi tiết liên hệ

Công ty Luật Legalzone

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

Hệ thống: Thủ tục pháp luật

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone:https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Đánh giá bài viết này

Bài viết liên quan

Scroll to Top