LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc rà soát văn bản pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc rà soát văn bản pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số hiệu:
05/CT-BCT
Loại văn bản:
Chỉ thị
Ngày ban hành:
04/05/2023
Áp dụng:
Đã biết
Lĩnh vực:
Cơ cấu tổ chức , Hành chính
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Hồng Diên
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc rà soát văn bản pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Rà soát văn bản pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương
Ngày 04/5/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 05/CT-BCT về việc rà soát văn bản pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Sau đây là một số nội dung cần lưu ý:
1. Rà soát tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (bao gồm: Nghị định, Quyết định, Thông tư, Thông tư liên tịch) không còn phù hợp với Luật, Pháp lệnh, Nghị định 96/2022/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương.
2. Rà soát nội dung các Quyết định, Quy chế và văn bản hành chính khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành; đồng thời rà soát các văn bản không còn áp dụng trên thực tế; chủ động báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách về kết quả rà soát và phương án xử lý trước ngày 25/5/2023.
3. Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị và kiến nghị Lãnh đạo Bộ phương án xử lý trong năm 2023.
Chỉ thị có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Chỉ thị05/CT-BCT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản