LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Công văn 4986/TCĐBVN-VT thí điểm hướng dẫn cách ly với người nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn

Công văn 4986/TCĐBVN-VT thí điểm hướng dẫn cách ly với người nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
4986/TCĐBVN-VT
Ngày ban hành:
19/07/2021
Loại văn bản:
Công văn
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Phan Thị Thu Hiền
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4986/TCĐBVN-VT
V/v phối hợp, thí điểm hướng dẫn cách ly y tế đối với người nhập cảnh tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Sở GTVT các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 6510/BGTVT-CYT ngày 06/7/2021 về việc triển khai thí điểm Hướng dẫn cách ly y tế đối với người nhập cảnh tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung sau:

1. Phối hợp với Sở Y tế địa phương triển khai Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25/6/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh” và Công văn số 5142/BYT-MT ngày 26/6/2021 của Bộ Y tế về việc thí điểm Hướng dẫn cách ly y tế đối với người nhập cảnh tại cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

2. Tham mưu, đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 chủ trì, chỉ đạo Sở Y tế cùng với các cơ quan liên quan để xác định, tổ chức, quản lý và vận hành các điểm, trạm dừng nghỉ cố định trên các tuyến đường được lựa chọn để vận chuyển người cách ly từ nơi cách ly tập trung về địa phương, nơi cư trú đảm bảo an toàn theo các quy định về phòng, chống dịch.

3. Lựa chọn, làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ xe công nghệ để thực hiện vận chuyển người cách ly từ nơi cách ly tập trung về địa phương, nơi cư trú theo Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25/6/2021 của Bộ Y tế.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/cáo);

BCĐ Bộ GTVT (để b/c);
– Cục Y tế GTVT;
– Lưu VT, V
n tải.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phan Thị Thu Hiền

 

 

Start typing to see posts you are looking for.
My account