LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Nghị định 69/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản