LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Thông tư 24/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

VĂN BẢN GỐC

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản